Tillväxtverket

Visuell identitet –
för att
synas i bruset

Här hittar du det viktigaste som du bör känna till om vår visuella identitet och vad du behöver tänka på i ditt dagliga arbete.

En samlad och effektiv visuell identitet gör Tillväxtverket till en tydlig avsändare, vilket stärker förtroendet för myndigheten. Utgångspunkten i vår visuella identitet är "maximal flexibilitet med bibehållen identitet".

Den visuella identiteten utgår från vår varumärkesplattform  Öppnas i nytt fönster.och kommunicerar vårt varumärkeslöfte: "Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige."

Tre fördelar med en visuell identitet:

Igenkänning: Mottagaren uppfattar snabbt att det är Tillväxtverket som står bakom ett budskap.

Trovärdighet: Ett samlat grafiskt uttryck ger ett seriöst och professionellt intryck som stärker vår trovärdighet.

Förenkling: Kraft och tid kan läggas på att skapa ett bra innehåll istället för att fundera över det grafiska utseendet.

Tillväxtverkets tre logotyper

Logotypen

Grunden i all visuell kommunikation är logotypen. Vår logotyp finns i våra tre identitetsfärger: blå, grön och lila.

Bild på typsnitt Noe Display, Gotham Narrow, Calibri, Cambria

Typsnitt

Vi har fyra typsnitt som används på olika sätt. Du som medarbetare använder kontorstypsnitten Calibri och Cambria.

Bild på Tillväxtverkets identitetsfärger

Färger

Vi har tre identitetsfärger: blå, grön och lila. Varje färg finns i tre nyanser. Färg är en viktig komponent i vår visuella identitet.

Bild på illustration kunskap, internationalisering, samhällsservice och vindsnurror.

Illustrationer

Vårt illustrationsmanér är ikoniskt och kararaktäriseras av lekfullhet, enkla, rena linjer och en ”kantighet”. Låt dig inspireras!

Skisser på dokumentmallar

Dokumentmallar

Vi har brevmallar och dokumentmallar som alla medarbetare ska använda.

Filformat är en djungel, vad ska jag använda vart? pdf, png, eps, jpg?

Filformat

Jpg, png, pdf, eps... Filformaten är en djungel - vad ska jag använda vart?

Tillväxtverkets startsida webben.

Webb

tillvaxtverket.se är navet i vår kommunikation, här appliceras alla våra grafiska riktlinjer.

Bild på ikoner för sociala medier

Sociala medier

Vi har konton på LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook.

Visuella guiden i helhet

Är du intresserad av att läsa mer om vår visuella identitet?
Tillväxtverkets fullständiga Visuella guide. Pdf, 15.6 MB.