Tillväxtverket

Visuell identitet och varumärke

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. En samlad och effektiv visuell identitet underlättar det arbetet. Vi blir en tydlig avsändare, vilket stärker förtroendet för myndigheten.

Vår visuella kommunikation är flexibel och kan anpassas för flera olika kanaler utan att göra avkall på vår unika identitet. Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, symbol, färger, manér för illustrationer och bilder.

Läs mer om vårt bildmanér under "Bilder och bildbank" i vänstermenyn.

Den visuella identiteten utgår från vår varumärkesplattform.

Logotyp och symbol

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Tillväxtverket som är avsändare.

Vår logotyp består av en ordbild (vårt namn) och en symbol som symboliserar tillväxt och vårt löfte att riva barriärer och öppna dörrar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Logotypen finns i våra tre identitetsfärger: blå, grön och lila. Den måste placeras i ett hörn (valfritt). Alla lika rätt - du väljer!

Ladda ner logotypen

Ladda ner från Tillväxtverkets bildbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I PowerPoint och Word kan loggor och illustrationer enkelt infogas via en särskild Infoga-från-bildarkivet-knapp.

Logotypen finns även att ladda ner på webben.

Tillväxtverkets logga i tre färger: lila, grön och blå

Symbolen får användas fristående, men logotypen i sin helhet måste alltid finnas med (för att tydliggöra avsändaren).

Tillväxtverkets symbol i tre färger: lila, grön och blå

Logotyp vid samarbete och finansiering

För de som samarbetar med oss eller fått finansiering finns det särskilda logotyper

Logga vid stöd

Logotyper för EU-finansiering

Ni som arbetar med EU-finansierat stöd och de projekt som beviljats ett sådant stöd ska använda någon av de två versionerna av logotyp för EU-finansierat stöd.

Illustrationer

Infografik

Tillväxtverket har ett eget manér för illustrationer som ska följas. Vi samarbetar med kommunikationsbyråer som vid behov tar fram nya illustrationer och info-grafik enligt vårt manér.

Färdiga temaillustrationer

Vi har ett antal färdiga illustrationer utifrån olika teman. De finns med och utan symbol samt i alla tre profilfärgerna. Temaillustrationerna används bland annat på framsidan på Tillväxtverkets egna rapporter.

Du hittar alla befintliga temaillustrationer i bildarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I PowerPoint och Word kan loggor och illustrationer enkelt infogas via Infoga-från-bildarkivet.

Om du vill ha en illustration på ett nytt tema, kontakta din ämneskommunikatör.

Exempel på temaillustrationer

Temaillustrationer för dialog, samhällsplanering, industri, internationalisering, digitalisering, statistik och kunskap.

Info-grafik där text och illustration samverkar

Exempel på en så kallad info-grafik. De kan göras som bildspel eller som korta filmer.

Exempel infografik. Turismens årsbokslut 2016


Om du vill ha hjälp med att ta fram en illustration, infografik eller animerad film, kontakta din ämneskommunikatör, som hjälper till i kontakten med en av våra ramavtalsupphandlade kommunikationsbyråer.

Typsnitt

Noe Display är vårt huvudtypsnitt. Vi använder det i kommunikationsytor som webb, formgivna rapporter, rapportframsidor och info-grafik. Det ska dominera kommunikationen och ta plats. Noe Display kombineras med Gotham Narrow. Alla medarbetare har inte tillgång till teckensnitten som är licenserade.

Teckesnitt


Typsnitt i Officeprogram

När vi skriver i Office-program som Word, PowerPoint och Outlook är Calibri och Cambria våra typsnitt. Använd mallar (och formatmallar) så blir det rätt. Mallarna finns i alla medarbetares datorer.

Teckensnitt

Färger

Våra profilfärger/identitetsfärger är de tre färgerna i logotypen (lila, grön, blå). Vardera färg finns i tre olika nyanser.

Färgerna är en hörnsten i vår visuella identitet, använd alltid våra mallar med förinställda färger i Word och PowerPoint så att det blir rätt.

När du använder den mellangröna färgen, tänk på att vit text inte syns så bra. Använd den mörkaste gröna färgen om du ska lägga vit text på.

För exakta färgkoder — se visuella guiden.

Filformat logotypen och illustrationer

När du laddar ned logotypen eller illustrationer från bildbanken, kan det vara bra att känna till vilket filformat som används var. Här är en liten lathund över de filformat vi har i vår bildbank:

  • Png: Använd png på webben och i alla Office-program. Det blir ingen vit ruta bakom logotypen/illustrationen när png används. Ett litet tips för att snabbt hitta png-filer är att de oftast är de miniayrbilderna som ser störst ut.
  • Pdf och eps: Högupplöst format för tryck.

För vanliga bilder används jpg.

Vår visuella guide

Här kan du ta del av hela vår visuella guide

Syfte med den visuella identiteten

Igenkänning
Mottagaren ska snabbt och enkelt kunna uppfatta att det är Tillväxtverket som står bakom ett budskap. Vår målgrupp känner igen vad som är specifikt för vår kommunikation och vår genomslagskraft blir större.

Trovärdighet
Med en visuell guide får vi ett samlat grafiskt uttryck. Det ger ett seriöst och professionellt intryck som stärker vår trovärdighet.

Förenkling
Det dagliga arbetet blir lättare med en guide. Kraft och tid kan läggas på att skapa ett bra innehåll istället för att fundera över utseendet.

Kontakt

Jenny Kollberg

Extern användare

test