Tillväxtverket

Tabeller, illustrationer och färger i rapporter

Här finns information om hur tabeller, illustrationer och färger ska hanteras i de rapporter där Tillväxtverket ansvarar för innehållet.

Bild som visar olika figurer och ikoner.

Med illustrationer menas här visuell information av olika slag, som diagram och infografik eller andra element som går att infoga via fliken "Infoga" i Word".

Färger i rapporter

Bild som visar vilka färger som får användas.
 • Använd i första hand den identitetsfärg som de fasta grafiska elementen (logotype etc.) i din mall har.
 • Behöver du fler färger, till exempel i ett diagram, använd övriga identitetsfärger. Du hittar identitetsfärgerna i åtta nyanser under ”Temafärger”.
 • Behöver du ytterligare färger? Rådgör med en kommunikatör.
 • Kräver något innehåll avancerad användning av färger så kan du beställa formgivning via vår produktionsbyrå. Rådgör med en kommunikatör.
 • Behåll alltid inställningarna för text i formatmallarna. Brödtext ska till exempel alltid vara svart.
Bild som visar ikonen för Quick parts
 • Om du vill ha en färgad platta, använd någon av de varianter som finns under menyvalet Quickparts. Se bild intill.
 • Ska rapporten publiceras på sidan Publikationer på tillväxtverket.se? Säkra att färgerna är tillgängliga med hjälp av Words tillgänglighetskontroll (se utbildningen Tillgängliga dokument i Utbildningsportalen). Rådgör med en kommunikatör vid behov.

Tabeller i rapporter

 • Välj som regel den typ av tabell som ligger först under rubriken Tabelldesign – i den identitetsfärg som du har valt i övrigt för din rapport. Se lila variant nedan.
 • Numrera tabeller löpande.
 • Lägg tabellrubrik och källa ovanför tabellen.
 • Infoga tabellrubrik genom att klicka på tabellen och välj alternativet ”Infoga beskrivning” under fliken ”Referenser”.
 • Referera alltid till tabellen i den föregående löpande texten.
 • Ska rapporten publiceras på sidan Publikationer på tillväxtverket.se? Säkra att din tabell är tillgänglig genom utbildningen Tillgängliga dokument i Utbildningsportalen.

Illustrationer i rapporter

 • Numrera illustrationer löpande.
 • Lägg figurtext och källa under figuren.
 • Referera alltid till illustrationen i den föregående löpande texten.
 • Beskriv informationen i figurer i den löpande texten, så att den som inte kan se figuren kan ta del av informationen med hjälp av uppläsningsverktyg.
 • Ska rapporten publiceras på sidan Publikationer på tillväxtverket.se? Säkra att dina illustrationer är tillgängliga genom utbildningen Tillgängliga dokument i Utbildningsportalen.

Extern användare

test