Tillväxtverket

Rapporter till regeringen

Här finns information till dig som ansvarar för en rapport till regeringen.

Tillväxtverket lämnar varje år flera del- och slutrapporter till regeringen kring uppdrag vi har fått.

Viktigt om rapporter till regeringen:

  • Rapporterna ska vara välskrivna, tydliga och hålla hög kvalitet när det gäller språk och innehåll. Se sidan Språktips för rapporter samt de instruktioner som finns i Wordmallen för regeringsrapporter.
  • Se även sidan Tabeller, illustrationer och färger i rapporter – om din rapport har denna typ av inslag.
  • Rapporterna ska ha en enhetlig struktur. Följ därför det upplägg som finns i Wordmallen.

Beslut och publicering

Rapporten skrivs i Public 360. Processen fram till beslut sker digitalt i systemet. Hur det går till beskrivs i Support Online som du når via ingången Verktyg. Sök på ”skriva rapport”.

  • Delrapporter ska godkännas och beslutas av avdelningschefen.
  • Slutrapporter beslutas av gd och ska föredras vid en veckoberedning i god tid innan rapporten ska lämnas in till regeringen.

Slutrapporter publiceras sedan på sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

Vad gäller kring tillgänglighet?

Nya rutinerna kring tillgängliga rapporter till regeringen är på gång, men inte klara.