Tillväxtverket

Konsultrapporter

Här finns en checklista till dig som ansvarar för beställningen av en konsultrapport – det vill säga en rapport där extern leverantör ansvarar för innehåll och produktion, inte Tillväxtverket.

Checklistan tar upp de delar där du som rapportskrivare på olika sätt samarbetar med en kommunikatör. Läs igenom hela listan innan du börjar arbeta.

Observera kraven kring tillgängligheten, som du måste inkludera i din beställning.

1. Ställ krav i beställningen

Konsulter skriver i egen mall och ansvarar för att rapporten håller hög kvalitet.

Du som beställer ska ställa följande krav:

 • Texten ska följa Språkrådets klarspråksprinciper.
 • Logotypen ”Rapporten beställd av Tillväxtverket” ska finns väl synlig i ett hörn på framsidan. Konsulten kan ladda ner logotypen från sidan Externa konsultrapporter på tillvaxtverket.se.
 • Följande formuleringen ska finnas med på sid två eller i förordet: ”Rapporten är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.

Om rapporten ska publiceras på sidan Publikationer på tillvaxtverket.se ska du även kräva följande:

Har du redan beställt en konsultrapport och inte ställt tillgänglighetskrav? Kontakta en kommunikatör för att diskutera en lösning.

2. Tidig kontakt med kommunikatör

Ta tidigt kontakt med en kommunikatör, för att gå igenom de delar ni samarbetar kring i produktionen och börja fundera på hur innehållet bäst kan spridas.

Här är exempel på frågor för er dialog i detta skede:

 • Ska rapporten kompletteras med ett seminarium eller någon annan insats? Kan innehållet intressera media?
 • När är titeln spikad, så att kommunikatören kan ta ut ett rapportnummer och ett så kallat ISBN-nummer?
 • Hur kan ni samarbete kring en kort text om rapporten till sidan Publikationer?

Osäker på vem du ska kontakta på Kommunikation? Se sidan Kontakta kommunikationsenheten.

3. Ny kontakt med kommunikatör

Kontakta kommunikatören igen när det är läge – beroende på vad ni kom överens om i er inledande dialog.

Exempel på stöd från kommunikatören i denna fas:

 • Hjälper dig att kontrollera att vissa av de krav som ställs under punkt 1 ovan är uppfyllda.
 • Gå igenom den information som behöver tas fram, och de val som behöver göras, inför publiceringen på sidan Publikationer på tillvaxtverket.se.

4. Publicering och spridning

Är rapporten godkänd av ansvarig chef? Då skickar du rapporten till kommunikatören som gör följande:

 • Publicerar rapporten på sidan Publikationer på tillvaxtverket.se
 • Sparar pdf:en och Wordfilen i ett särskilt filarkiv.
 • Meddelar dig att rapporten är publicerad.

När rapporten är klar börjar nästa del av arbetet – att sprida innehållet på det sätt som ni har planerat.