Tillväxtverket

Konsultrapporter

Här finns information till dig som ansvarar för beställningen av en konsultrapport – det vill säga en rapport där extern leverantör ansvarar för innehållet, inte Tillväxtverket.

Ta del av informationen nedan. Kontakta även en kommunikatör tidigt i processen för att stämma av de delar som ni samarbetar kring.

Observera kraven kring tillgängligheten nedan, som du från och med nu ska inkludera i din beställning.

Detta gäller för konsultrapporter

Konsulter skriver i egen mall och ansvarar för att rapporten håller hög kvalitet.

Du som beställer ska ställa följande krav:

  • Texten ska följa Språkrådets klarspråksprinciper.
  • Logotypen ”Rapporten beställd av Tillväxtverket” ska finns väl synlig i ett hörn på framsidan. Konsulten kan ladda ner logotypen från sidan Externa konsultrapporter på tillvaxtverket.se.
  • Följande formuleringen ska finnas med på sid två eller i förordet: ”Rapporten är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.”

Om rapporten ska publiceras på sidan Publikationer på tillvaxtverket.se ska du även kräva följande:

  • Rapportnummer och ISBN-nummer, som konsulten får från Tillväxtverket, ska anges i samband med utgivarinformationen. Du får numren av en kommunikatör.

Rådgör också med en kommunikatör om hur ni bäst tar fram en text om rapporten till publiceringen på webben.

Vad gäller kring tillgänglighet?

Rapporter som beställs från 1 juni 2022 ska innehålla följande krav:

Har du redan beställt en konsultrapport som ska publiceras efter 15 september 2022 och inte ställt tillgänglighetskrav? Kontakta en kommunikatör för att diskutera om du kan komplettera beställningen.