Tillväxtverket

Rapporter

Här har vi samlat information till dig som ska ta fram en rapport och kommunicera rapportens innehåll. Observera att kraven på tillgänglighet påverkar ditt arbete och din tidsplanering.

Nedan ser du vilka undersidor till denna sida som du behöver ta del av – beroende på vilken typ av rapport det gäller.

Rapport till sidan Publikationer på tillvaxtverket.se

Om Tillväxtverket ansvarar för innehållet:

Om en extern konsult ansvarar för innehåll och produktion:

Är det en konsult som skriver rapporten, trots att Tillväxtverket ansvarar för innehållet? Diskutera med en kommunikatör om hur arbetet med rapporten påverkas.

Rapport till regeringen:

Kontakta en kommunikatör tidigt

Ansvarar du för en rapport till sidan Publikationer på tillvaxtverket.se? Ta tidigt kontakt med en kommunikatör, för att gå igenom de delar ni samarbetar kring i produktionen och säkra att du har en realistisk tidsplan.

Kontakta kommunikationsenheten