Tillväxtverket

Presentations­material

Här finns information och instruktioner om PowerPoint-presentationer, råd och tips kring hur du göra dina egna, färdiga texter om myndigheten på svenska och engelska samt bilder på våra rullplanscher/rollups.

Färdiga PPT-presentationer finns på N och i Quick Slide Builder

Du hittar färdiga presentationsbilder direkt i PowerPoint i funktionen QuickSlideBuilder. Efter den senaste uppdateringen av Office 365 är dock denna funktion svårare att hitta och använda.

Därför kan du tillfälligt även hämta bilderna från N:Färdiga Powerpointbilder i Utforskaren. Problemet kommer att lösa i samband med att Tillväxtverket upphandlar ett nytt system för att hantera mallar i Office.

Notera att du behöver använda den på datorn installerade versionen av PowerPoint, inte webbversionen PowerPoint Online. (Detsamma gäller också för att komma åt Tillväxtverkets mallar.)

Vill du också lägga upp en presentation? Ta i så fall kontakt med någon på kommunikationsenheten.

Gör egna PPT-presentationer

Använd mall i Powerpoint, under Arkiv - Nytt. Läs instruktionssidorna i en ny presentation.

Välj mellan våra olika mallar:

 • Svensk
 • Engelsk
 • Svensk med EU-logotyp
 • Engelsk utan EU-logotyp
 • Alla finns i våra profilfärger lila, grönt och blått.

Infoga bild i din presentation

Du infogar bilder och illustrationer från vår bildbank via ”Infoga bild – Bildarkivet” i menyn under Infoga. Klicka där och du kommer direkt till bildbanken. För bild på förstasidan gäller samma sätt som tidigare. Se också instruktionssidorna. 

Film i din presentation

Det finns två sätt att infoga film i presentationen, beroende på om du säkert vet att du har internetuppkoppling vid visningen. Du hittar Tillväxtverket-filmer på Youtube.

Filmvisning med uppkoppling

Ladda ned filmen på ditt skrivbord. Öppna power-point och välj en layout med filmfunktion. Klicka på ikonen och infoga filmfilen. Testa i bildspelsläge.

Filmvisning utan uppkoppling

För att komma åt din presentation även utan uppkoppling bör du spara den och filmen på skrivbordet, lämpligen i en ny mapp.

Gör så här:

 1. För att infoga filmen i presentationen väljer du Infoga /Video /Video på fil. Sök fram filmen på skrivbordet och välj infoga.
 2. När du markerar filmen får du i menyraden upp fliken Videoverktyg /Uppspelning. Du kan välja att spela upp filmen automatiskt när du byter bild, eller att lägga filmen som ett "foto" på en PPT-bild vilket ger dig möjlighet att skriva text i anslutning till filmen. Du väljer att starta automatiskt eller vid klickning.
 3. Uppspelning vid klickning betyder att du själv behöver klicka med pilen mitt på videon (ej på startsymbolen). När videon är klar klickar du som vanligt fram till nästa bild så fortsätter presentationen.
 4. Kryssa i Spela upp i helskärm under fliken Videoverktyg /Uppspelning.
 5. Spara presentationen i mappen på skrivbordet.
 6. Testa presentationen. Att i presentationens visningsläge spela igenom videoklippet är att rekommendera för att "ladda in" filen och minskar risken för exempelvis hackning vid nästa visning.
 7. Gör eventuell säkerhetskopia på presentation och film och spara vid behov på USB-minne.

Filen behöver vara en wmv-fil (windows media video) för att det ska fungera optimalt.

Fem tips för bättre presentationer

Fem goda råd när du ska jobba med representativt och informativt presentationsmaterial. Internt som externt.

1. En presentation är ett framträdande. Bilderna ett komplement.
Presentationsbilder är bara till för att förstärka eller förklara vissa saker. Behöver du verkligen presentationsbilder? Går det kanske att använda rekvisita istället? Kan du till exempel byta ut några stapeldiagram mot glasrör som du fyller med något färgglatt?

2. Vad är viktigast just där och då? Vad vill publiken höra? Fokusera på det!
Vad är viktigast vid presentationstillfället? Fokusera på det när du funderar över vad du ska ta med i presentationen och hur du ska säga det. Lägg mycket tid på att skriva manus och strukturera din presentation. Ett tips som fungerar i alla lägen är att berätta en historia istället för att redovisa en mängd fakta. En story har en början, en mitt och ett slut. Alla blir nyfikna och vill höra slutet – hur ska det gå?

3. Strukturera din presentation efter den retoriska kurvan
Under antiken hittade man på en retorisk kurva som håller än idag. Från början till slut ska en presentation bestå av:

 • En intresseväckande inledning
 • Lite fakta och bakgrundsinformation
 • Argumenten för det du vill övertyga din publik om
 • Slutsatsen du vill presentera
 • Ett avslut som knyter ihop säcken med det du berättade i inledningen

4. Ha så lite text som möjligt på bilderna
Minimera eller ta bort texterna helt från presentationsbilderna eftersom ingen kan läsa långa texter samtidigt som de lyssnar på dig. Dela upp din information på flera bilder och ha ditt manus i handen istället för på presentationsbilderna. Foton eller snygga illustrationer kan stärka den känsla du vill förmedla. Våra hjärnor processar bilder snabbare än skrivna ord.

5. En presentation är inte en dokumentation
Ett vanligt argument för att ha mycket information på sina presentationsbilder är att de ska användas både vid presentationen och som dokumentation. Det spar tid. Men presentation och dokumentation är två helt olika saker. Skriv korta ord eller enkla meningar på dina bilder och lämna sedan ut ett papper eller en PDF som dokumentation istället dina bilder.

Pecha kucha presentation - när du vill fokusera på det viktigaste

Pecha kucha är en presentation som alltid innehåller 20 bilder som visas 20 sekunder vardera. Därmed blir presentationen exakt 6 minuter och 40 sekunder. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan för 15 år sedan och har sedan spritt sig över världen.

Pecha kucha är bra när man vill undvika långa presentationer. Som åhörare är det svårt att hålla koncentrationen uppe under långa presentationer. Eftersom tiden i en pecha kucha-presentation är begränsad måste presentatören fokusera på det viktiga. De flesta pecha-kucha-presentationer innehåller dessutom endast bilder, vilket gör att åhörare kan fokusera på att lyssna snarare än att läsa.

En Pecha kucha presentation kräver ett manus som följer en röd tråd och skalar bort all överflödig information. Till manuset ska passande bilder tas fram. Förutom bilder från vår egen bildbank använder vi bilder med fria rättigheter från sidorna Unsplash och Pixabay.

Ska du göra en pecha kucha? Gör så här:

 1. Börja med att tänka ut vad det är du vill förmedla; vad är essensen av ditt budskap?
 2. Dela sedan upp innehållet i 20 powerpoint-bilder och skriv några korta meningar till varje bild. Välj ut bilder som är lätta att associera till.
 3. Öva sedan på manuset tills det sitter, innan du ställer dig på scenen.

Se exempel på pecha kucha presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Tillväxtverket

Här finns korta texter som presenterar myndigheten, på svenska och engelska.

En mening om oss (vårt huvudbudskap)

Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Kort presentationstext

Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

PÅ ENGELSKA

Två meningar om oss

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth is a national agency tasked with promoting entrepreneurship and regional growth. We work proactively to strengthen the competitiveness of Swedish enterprises.

Kort presentationstext

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth is a national government agency tasked with promoting entrepreneurship and regional growth. Our mission is to strengthen the competitiveness of Swedish enterprises. We target small and medium-sized enterprises (SMEs) or future entrepreneurs directly and work to improve the general framework for doing business.

The agency’s most important tools are knowledge, networks and financing. Based on our knowledge of the requirements for enterprises and regions to grow, we build networks for cooperation and finance initiatives that strengthen the business sector.

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth has 450 employees working in nine locations around Sweden. Our head office is in Stockholm.

Rollups (rullvepor)

För att presentera Tillväxtverket på konferenser, seminarier etc. finns det rollups (rullvepor) på alla kontor. Alla kan också använda rollups från det gemensamma lagret i Stockholm.

Boka via Konferensservice

Alla rollups i Stockholm bokas via Konferensservice. Övriga kontor har olika rutiner för sin hantering av rollups. Fråga en kollega!

Nedan hittar du bilder på och information om rollups utifrån följande rubriker:

 • Allmänna rollups om Tillväxtverket
 • Allmän rollup om Tillväxtverket och EU
 • Rollups med engelsk text
 • Rollups om service – med och utan EU-logotype

Skicka mejl till Konferenservice

Allmänna rollups om Tillväxtverket

1. Allmän Tillväxtverket - text och foto

Ett exemplar finns på alla kontor.

I lagret i Stockholm finns tre exemplar. Alla rollups i Stockholm bokas via Konferensservice.

2. Allmän Tillväxtverket - text

Rollup 2 används på egen hand eller tillsammans med rollup 3, 4 eller 5.

Ett exemplar finns på alla kontor. I lagret i Stockholm finns två exemplar. Alla rollups i Stockholm bokas via Konferensservice.

3. Allmän Tillväxtverket - foto, lila

Rollup 3 bör användas tillsammans med en rollup med text, till exempel rollup 2.

Ett exemplar finns på alla kontor.

4. Tillväxtverket - foto, grön

Rollup 4 bör användas tillsammans med en rollup med text, till exempel rollup 2.

Rollup 4 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

5. Tillväxtverket - foto, blå

Rollup 5 bör används tillsammans med en rollup med text, till exempel rollup 2.

Rollup 5 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

6. Tillväxtverket - varumärkeslöfte och vision

Rollup 6 är avsedd för internt bruk. Rådgör med Kommunikation om du vill använda den externt. Rollup 6 finns även i blått och grönt.

Rollup 6 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

Allmän rollup om Tillväxtverket och EU

7. Tillväxtverket och EU

Denna rollup finns på alla kontor som har EU-program, det vill säga på alla kontor utom kontoret i Arjeplog.

Alla rollups i Stockholm bokas via Konferensservice.

Rollups med engelsk text

Allmän Tillväxtverket engelsk - text och foto

Rollup 8 finns i två exemplar i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

Rollups om service - med och utan EU-logotyp

Enterprise Europe Network, engelsk

Rollup 9 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

10. Service, text

Rollup 10 kan används på egen hand eller tillsammans med rollup 11.

Rollup 10 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

11. Service - foto, matkasse

Rollup 11 bör används tillsammans med en rollup med text, till exempel rollup 10 och/eller rollup 2.

Rollup 11 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

12. Tillväxtverket och EU - Service, text

Rollup 12 används på egen hand eller tillsammans med rollup 13, 14 eller 15.

Rollup 12 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

13. Service, foto, lanthandel - Tillväxtverket och EU

Rollup 13 bör användas tillsammans med rollup med text, till exempel rollup 12.

Rollup 13 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

14. Tillväxtverket och EU - Service, foto, paket

Rollup 14 bör användas tillsammans med rollup med text, till exempel rollup 12.

Rollup 14 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

15. Tillväxtverket och EU - Service, foto, bensinmack

Rollup 15 bör användas tillsammans med en rollup med text, till exempel rollup 12.

Rollup 15 finns enbart i Stockholm. Bokas via Konferensservice.

Visitkort

Här hittar du uppgifter om vad ditt visitkort bör innehålla och hur du beställer det.

Uppgifter som är obligatoriska

 • Telefonnummer
 • SMS/Mobilnummer
 • E-mejladress
 • Ort

Valbara uppgifter

 • Avdelning, och/eller Enhet
 • Titel. Din chef beslutar vilken eventuell titel som ska stå på kortet.

Om EU-logotypen ska vara med på visitkortet så trycks Tillväxtverkets logotyp i blått. På kort utan eu-logotyp varierar vi mellan blå, grön och lila. Det är inte möjligt att välja färg.

Exempel på visitkort

Visitkort med blå logotyp Pdf, 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Visitkort med grön logotyp Pdf, 115.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Visitkort med lila logotyp Pdf, 115.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning av visitkort

Beställning av visitkort sker genom Easit/Intern service

För att göra en beställning, fyller du först i mallen Beställning av visitkort Excel, 11.1 kB., som du sedan skickar med ditt ärende i Easit.

Ange kostnadsställe

När du beställer visitkortet ska du också uppge ditt kostnadsställe.

Tygvägg

Det finns en tygvägg framtagen som använts på ett event där det går att byta tyget för ett annat budskap. Själva stommen består av en ställning och spotlights. Storleken på väggen är 3 meter bred och 2,25 m hög.