Tillväxtverket

Briefmall för engelska språktjänster

Briefen går direkt till CBG Konsult & Information, med bekräftelse till dig, när du klickar på knappen ”Skicka” längst ner på sidan.

Bilagor kan du bifoga med hjälp av funktionen "Välj fil" som ligger precis ovanför Skicka-knappen.

OBS! Ta alltid del av informationen på sidan ”Beställa engelska språktjänster” innan du fyller i mallen.

En kopia på briefen går till Annika Friberg på enheten Kommunikation, i egenskap av ansvarig för avtalet med CBG.Vad vill du beställa? Gäller uppdraget översättning till engelska, ange vilken språkinriktning. Engelskan i USA skiljer sig till exempel från den brittiska engelska.

Vad handlar den text som ska översättas/granskas om? Bedömer du att översättningen/granskningen kräver djup kunskap inom något ämnesområde?

Ange målgrupp/målgrupper för det som ska översättas/granskas. Ange också om ni vet något om en målgrupp som du bedömer att konsulten behöver känna till.

Ange om det är normalleverans eller expressleverans. Om texten innehåller mer än 10 000 ord, ange om ni har en skarp deadline för leveransen.

Exempel: Specifika fackuttryck som ni redan har tagit ställning till hur de ska översättas.

Beskriv det underlag som lämnas som bilagor nedan. Bifoga gärna referensmaterial som kan hjälpa översättaren/granskaren - men var tydlig med att det är just ett referensmaterial.