Tillväxtverket

Beställa engelska språktjänster

CBG Konsult & Information är vår byrå för översättning och språkgranskning inom språkområde engelska.

Observera att tjänster kopplade till andra språk än engelska inte ingår i avtalet. Vid behov av detta, kontakta Annika Friberg på Kommunikationsenheten.

Tjänster i avtalet

 • Översättning från svenska till engelska och tvärtom. Inklusive språkgranskning enligt nivå 1 och 2 nedan.
 • Språkgranskning av engelska texter enligt nivå 1–2 nedan.
 • Bestyrkande av att en översättning är korrekt och likvärdig originalhandlingen.

Språkgranskning nivå 1–2

 • Nivå 1: Kontroll av stavning, böjning, avstavning, stringens, grammatik, kommatering och meningsbyggnad såsom syftningsfel eller liknande.
 • Nivå 2: Kontroll av att meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt, att sambanden och sammanhanget är tydliga, att ordvalet är lämpligt för målgruppen samt att stil och ton passar målgrupp och sammanhang.

Leveranstider

 • Normal: 1 – 2000 ord –inom 5 arbetsdagar. 2001 – 10 000 ord – inom 10 arbetsdagar.
 • Express: 1 - 2000 ord – inom 3 arbetsdagar. 2001 – 10 000 ord - inom 5 arbetsdagar.

Priser

Ordpriser vid översättning

 • Översättning av auktoriserad översättare: 2,70 SEK/ord i källspråket.
 • Översättning av översättare som inte är auktoriserad. 2,40 SEK/ord i källspråket.

Minimidebitering; 250 ord. Expressleveranser: + 50% på priserna ovan.

Ordpriset inkluderar språkgranskning nivå 1–2. Det inkluderar också kompletterande arbete på maximalt en timme per fem sidor text, till exempel justeringar utifrån synpunkter.

Timpris vid språkgranskning etc.

 • Timpris vid övriga tjänster - till exempel språkgranskning - och uppdrag där ordpris inte är tillämpligt är 800 SEK.

Minimidebitering är en timmes arbete.

Innan du beställer

Här är två viktiga kontrollfrågor:

 • Ska texten verkligen översättas? Är det kanske en annan typ av material ni behöver egentligen?
 • Är texten redo för översättning? Behövs någon förklaring eller tillägg utifrån målgruppens förkunskaper och behov?

Så här beställer du

 • Fyll i briefmallen på sidan Briefmall för engelska språktjänster och tryck på knappen Skicka.
 • För avrop över 50 000 kronor krävs även ett internbeslut. Se mall ”Beslut av Inköp” i mappen Upphandling i Word. Diarienummer för ditt avrop får du genom att mejla registraturen.
 • Du får ett offertmejl från CBG som inkluderar pris, leveransdatum och kontaktperson på CBG. Svar ska komma inom fyra timmar vid normal leverans och inom två timmar vid expressleverans.
 • Du beställer genom att svara på offertmejlet. För avrop över 50 000 kronor krävs dessutom ett avtal. Se mall ”Avtal Avrop” i mappen Upphandling i Word.

Mer om avtalet med CBG

 • Ramavtalets diarienummer: Ä 2021–10362
 • Hela ramavtalet avtalet finns i Tillväxtverkets avtalsdatabas, som du når via Ingången Verktyg. Välj ”Ramavtal egna”.

Har du frågor om avtalet eller synpunkter på samarbetet, kontakta Annika Friberg på kommunikationsenheten.