Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver tänka igenom när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

  • Först komma fram till VAD du vill kommunicera och VARFÖR (alltså ha en genomtänkt idé vad du vill uppnå) och VEM du vill kommunicera med.
  • Sen väljer du HUR, VAR och NÄR du ska kommunicera.

En kommunikatör kan vara ett värdefullt bollplank. Se listan med ämneskommunikatörer. 

Checklistan

Samma disposition används i mallen för en kommunikationsplan.

1. Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

2. Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

3. Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

4. Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

5. Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

6.Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

7. Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda?

Var finns de vi vill kommunicera med?

8. Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

9. Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Vilka resultat vill vi nå och kommunicera?

10.Resurser

Vilka resurser finns för insatsen?

11. Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?