Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver fundera över när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

På kommunikationsenheten finns specialister som kan ge råd vid kommunikationsplanering. Se lista med ämneskommunikatörer och kontaktpersoner

Tillväxtverket har också upphandlade byråer som du kan avropa från för att köpa kommunikationstjänster som strategisk rådgivning, informationsprodukter och journalistiska texter.

Här nedan hittar du också vårt verktyg för inkluderande kommunikation. Det ska vi använda för att nå ut på ett normmedvetet sätt till fler målgrupper.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

 • Först veta VARFÖR du vill kommunicera (alltså ha en genomtänkt idé om vad du vill uppnå) och VEM du vill kommunicera med.
 • Sen kan du välja VAD, HUR, VAR och NÄR du ska kommunicera.

Checklista för kommunikationsplanering

Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda? Var finns de vi vill kommunicera med?

Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?

OBS! Ta kontakt med din ämneskommunikatör om du vill göra en kommunikationsplan.

Konsulttjänster inom kommunikation och tjänstedesign

Som komplement till kommunikatörernas kommunikationsstöd har vi upphandlade byråer. Här hittar du övergripande information om dessa avtal.

De flesta ramtavtal för konsulter finns på e-avrop.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Kommunikation innan avrop

När du vill köpa en kommunikationstjänst - kontakta alltid en kommunikatör för att diskutera ditt behov och säkra att du avropar från rätt avtal. Har du ingen given ingång till enheten Kommunikation, kontakta kommunikationschef Jenny Weimerbo.

Filmproduktion

Till AHA-produktion vänder när vi är redo att producera en film, det vill säga när vi har alla viktiga och relevanta förutsättningar klara för oss – till exempel mål och målgrupp. I avtalet ingår även animerad film. Ansvarig för avtalet: Monica Nielsen.

Så här beställer du filmproduktion

Innehållsproduktion

Till Blomquist Communication vänder vi oss när vi är redo att producera material (förutom film), till exempel infografik och artiklar till digitala kanaler. För att det ska räknas som produktion behöver vi ha alla viktiga och relevanta förutsättningar klara för oss – till exempel visuell identitet och målgrupp.

Avropsinformation finns i e-avrop och briefmallar finns i mappen Kommunikation i Word. Ansvarig för avtalet: Annika Friberg

Kreativ kommunikation med fokus på tjänstedesign

Till Knowit Experience vänder vi oss när vi vill göra kundresor eller behöver utforska någon del i den kreativa processen, eller utveckla en ny tjänst med metodiken tjänstedesign. Ansvarig för avtalet: Gabriella Lundin

Så här beställer du kreativ kommunikation och/eller tjänstedesign

Strategisk kommunikationsrådgivning

Til Prime vänder vi oss när vi vill köpa strategisk kommunikationsrådgivning. Exempel: Undersökningar, analyser, strategier, stöd till ledning och talespersoner. Inom avtalet kan vi även avropa allt från från strategi till produktion inom följande fyra områden: internkommunikation, arbetsgivarvarumärke, resultatkommunikation (i meningen kommunikation om den nytta vi gör) och centrala budskap för myndigheten.

Avropsinformation finns i e-avrop. Briefmall kommer att finnas i Kommunikations mapp i Word. Ansvarig för avtalet: Jenny Weimerbo.

Livesändning

Vi har avtal med WestramU för dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version. Ansvarig för avtalet: Malin Osterman Hallare

Läs mer om livesändning här

Exponering

Vi har avtal med Workman Event AB för framtagning av koncept och produktion till mässor och återkommande evenemang. Här kan du till exempel få hjälp med produktion och montering av mässmontrar och annat exponeringsmaterial såsom rollups, vepor och profilmaterial – om detta ingår i en större mässa eller återkommande evenemang. Ansvarig för avtalet: Nathalie Parkvall

OBS! Andra, enstaka exponeringsprodukter avropar vi från avtalet för innehållsproduktion.

Webb

Ramavtal för design och webbutveckling på webbplatser i Sitevison. Ansvarig för avtalet: Monica Nielsen

Översättningar - statligt ramavtal

Det statliga avtalet gick ut i april 2021. Ett nytt kan vara på plats i juni 2021. Kontakta alltid Annika Friberg innan direktupphandling.

Språkgranskning - statligt ramavtal

Det statliga avtalet gick ut i april 2021. Ett nytt kan vara på plats i juni 2021. Kontakta alltid Cecilia Bertilsson innan direktupphandling,

Tryck - statligt ramavtal

Det finns för närvarande inget statligt ramavtal för tryckeritjänster. Kontakt på Kommunikation: Jenny Franzén

Profilartiklar - statligt ramavtal

Profilartiklar avropar vi vid behov från det statliga ramavtalet för profil- och presentartiklar.

Läs om profilartiklar på avropa.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pressrum och mediabevakning

Tre leverantörer stöder oss med mediebevakning och pressmeddelandetjänster. Ansvarig för avtalen: Niklas Kjellberg

Saknas avtal?

För kommunikationstjänster utan ramavtal (eget eller statligt) gäller de vanliga reglerna för upphandling.

Har du behov av konsulttjänster inom ett sådant område, kontakta alltid Kommunikation!

Kommunicera resultat

1. Identifiera resultat

Börja fundera på vad du vill berätta, för vem och varför, inte på hur det ska presenteras.

 • Vad vill du lyfta och varför?
 • Vem önskar vi ska ta del av resultaten?
 • Vad är av intresse för dem?

Tänk resultat tidigt, helst redan vid uppstart av en verksamhet.

 • Vilka siffror behövs, och hur ska vi samla in dem?
 • Krävs det att vi följer satsningen under längre tid?
 • Behövs mål och indikatorer? Enkäter?

Att tydliggöra vilket resultat vi önskar, kan påverka utformningen av insatsen.

2. Samla in resultat

Resultat finns överallt! Exempelvis i undersökningar, statistik, projektuppföljning.

3. Paketera och sprid resultat

Utgå ifrån sammanhanget. Kommunicera utmaningen eller behovet:

 • Varför är resultatet viktigt? Vad är samhällsnyttan?
 • Varför genomfördes satsningen?
 • Vad vill vi uppnå på sikt?

Förpacka, i form av artiklar, foton, filmer, infografer, pressinformation och så vidare.

Kanaler
Kombinera flera kanaler (interna och externa). Kom ihåg andra aktörers befintliga kanaler.

Följ upp
Följ upp hur informationen tagits emot och använts, för att bedöma effekten och om det var ekonomiskt och effektivt.

 • Hur många har tagit del av informationen? (Exempelvis klickat på länk, laddat ner en publikation, sett en film…)
 • Hur upplever mottagarna innehållet? (Exempelvis genom enkel enkät)
 • Har mottagare spridit det vidare? (Exempelvis delat i sociala medier)
  Eller har de gjort något annat som vi önskat?

Guide till inkluderande kommunikation

Allt vi gör kommunicerar! Vi använder till exempel ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna eller exkluderade och osynliga.

I den här guiden finns några handfasta råd om hur du kan tänka för att fler ska känna sig tilltalade av det du vill förmedla. Välkommen att ta del av dessa tips för att inkludera fler i din kommunikation!

Guiden består av sex övergripande steg. Vid varje steg finns en fråga och en uppmaning. De sex stegen är: Idéfas, Text & bild, Beställa, Granska, Utvärdera och Utveckla.

Bild på sidan 2 i guiden som visar vilka steg som ingår. Allt innehåll finns även i text, gå till länken "Här kan du se guiden som webbsidor".

Underlag till talare

Gd och andra talespersoner behöver ofta ha ett underlag när de ska företräda Tillväxtverket vid externa arrangemang av olika slag.

Om du får i uppgift att ta fram ett sådant underlag ska du utgå från en mall. Mallen heter ”Budskapsunderlag vid externa arrangemang” och ligger i mappen Kommunikation i Word.

Gör så här:

 • Fyll i mallen.
 • Stäm av innehållet med relevant ämneskommunikatör. Se rubriken Ämneskommunikatörer ovan.
 • Stäm av innehållet med GD-stab genom att skicka den till Klas Rabe.
 • Gå igenom den färdiga mallen med den person som ska företräda Tillväxtverket.

Underlag till gd

Om det är gd som ska använda mallen så ska du och din chef gå igenom den med henne på en veckoberedning. Läs om detta på sidan Veckoberedning med gd.

Gå till sidan Veckoberedning med gd