Tillväxtverket

Kommunikations­planera

Checklistan nedan ger dig vägledning i vad du behöver fundera över när du ska planera kommunikation kring en verksamhet, program eller projekt. Använd frågorna för att tänka igenom vad du vill uppnå.

På kommunikationsenheten finns specialister som kan ge råd vid kommunikationsplanering. Se lista med kontaktpersoner.

Tillväxtverket har också upphandlade byråer som du kan avropa från för att köpa kommunikationstjänster som strategisk rådgivning, informationsprodukter och journalistiska texter.

Här nedan hittar du också vårt verktyg för inkluderande kommunikation. Det ska vi använda för att nå ut på ett normmedvetet sätt till fler målgrupper.

För att lyckas i din kommunikation behöver du:

 • Först veta varför du vill kommunicera (alltså ha en genomtänkt idé om vad du vill uppnå) och vem du vill kommunicera med.
 • Sen kan du välja vad, hur, var och när du ska kommunicera.

Checklista för kommunikationsplanering

Nuläge

Vilken är bakgrunden till insatsen? 

Verksamhetsmål och syfte

Vad vill vi uppnå med kommunikationen?

Målgrupp

Vem/vilka ska vi kommunicera med?

Kommunikationsmål

Vad vill vi att mottagarna ska kunna, tycka eller göra?

Strategi

Hur ska vi göra för att lyckas med kommunikationen?

Budskap

Vad vill vi säga? Vad kan vara till nytta för målgruppen?

Kanaler

Vilka kanaler ska vi använda? Var finns de vi vill kommunicera med?

Intern förankring och samordning

Hur ska vi kommunicera internt om insatsen?

Aktivitets- och tidsplan

Vad ska göras när, hur och av vem?

Uppföljning och utvärdering

Hur vet vi att vi lyckats?

OBS! Ta kontakt med en kommunikatör om du vill göra en kommunikationsplan.

Konsulttjänster inom kommunikation och tjänstedesign

Som komplement till kommunikatörernas kommunikationsstöd har vi upphandlade byråer. Här hittar du övergripande information om dessa avtal.

De flesta ramavtal för konsulter finns på e-avrop. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Kommunikation innan avrop

När du vill köpa en kommunikationstjänst - kontakta alltid en kommunikatör för att diskutera ditt behov och säkra att du avropar från rätt avtal. Har du ingen given ingång till enheten Kommunikation, kontakta kommunikationschef Jenny Weimerbo.

Filmproduktion

Till AHA-produktion vänder när vi är redo att producera en film, det vill säga när vi har alla viktiga och relevanta förutsättningar klara för oss – till exempel mål och målgrupp. I avtalet ingår även animerad film. Ansvarig för avtalet: Monica Nielsen.

Så här beställer du filmproduktion

Innehållsproduktion

Till Södra tornet vänder vi oss när vi är redo att producera material (förutom film), till exempel infografik och artiklar till digitala kanaler. För att det ska räknas som produktion behöver vi ha alla viktiga och relevanta förutsättningar klara för oss – till exempel visuell identitet och målgrupp. Ansvarig för avtalet: Annika Friberg

Så här beställer du produktion av information

Kreativ kommunikation med fokus på tjänstedesign

Till Knowit Experience vänder vi oss när vi vill göra kundresor eller behöver utforska någon del i den kreativa processen, eller utveckla en ny tjänst med metodiken tjänstedesign. Ansvarig för avtalet: Gabriella Lundin.

Så här beställer du kreativ kommunikation och/eller tjänstedesign

Strategisk kommunikationsrådgivning

Till Prime vänder vi oss när vi vill köpa strategisk kommunikationsrådgivning. Exempel: Undersökningar, analyser, strategier, stöd till ledning och talespersoner. Inom avtalet kan vi även avropa allt från från strategi till produktion inom följande fyra områden: internkommunikation, arbetsgivarvarumärke, resultatkommunikation (i meningen kommunikation om den nytta vi gör) och centrala budskap för myndigheten.

Avropsinformation finns i e-avrop. Briefmall kommer att finnas i Kommunikations mapp i Word. Ansvarig för avtalet: Jenny Weimerbo.

Livesändning

Vi har avtal med WestramU för dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version. Ansvarig för avtalet: Malin Osterman Hallare

Läs mer om livesändning här

Webb

Ramavtal för design och webbutveckling på webbplatser i Sitevison. Ansvarig för avtalet: Monica Nielsen

E-bok

Vi har avtal med Publector för produktion av tillgänglighetsanpassade publikationer. Ansvarig för avtalet: Annika Friberg

Engelska språktjänster

Vi har avtal med CBG för översättning till och från engelska samt för språkgranskning av engelska texter. Ansvarig för avtalet: Annika Friberg

Beställa engelska språktjänster

Språktjänster för övriga språk - statligt ramavtal

Det nya statliga ramavtalet är överprövat. Vi direktupphandlar vi tills vidare. Kontakta alltid Annika Friberg innan direktupphandling.

Språkgranskning - statligt ramavtal

Vi använder det statliga ramavtalet för dessa tjänster. Expressiva AB står först på listan av de fyra vi kan använda. Ansvarig för avtalet är Cecilia Bertilsosn. Här finns listan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryck - statligt ramavtal

Särskild fördelningsnyckel gäller för avrop ≤ 15 000 kr. Det innebär att leverantörerna rangordnas efter det som beställs vid ett visst tillfälle. Om du till exempel beställer 200 visitkort + 1 000 kuvert så kan det bli annan rangordning än om du beställer 1 000 kollegieblock.

Använd Excel-bladet Avropsblankett – särskild fördelningsnyckel Excel, 513 kB. och fyll i fliken Avropsblankett. Du kommer då att längst ned på sidan (och på fliken Uträkningsblad) se leverantörernas rangordning.

För avrop ≥ 15 000 kronor ska avrop genomföras genom förnyad konkurrens­utsättning. Det innebär att du måste skicka avropsförfrågan till alla leverantörer.

Läs mer eller skicka avropsförfrågan till alla leverantörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Profilartiklar - statligt ramavtal

Profilartiklar avropar vi vid behov från det statliga ramavtalet för profil- och presentartiklar.

Läs om profilartiklar på avropa.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressrum och mediabevakning

Tre leverantörer stöder oss med mediebevakning och pressmeddelandetjänster. Ansvarig för avtalen: Niklas Kjellberg

Saknas avtal?

För kommunikationstjänster utan ramavtal (eget eller statligt) gäller de vanliga reglerna för upphandling.

Har du behov av konsulttjänster inom ett sådant område, kontakta alltid Kommunikation!

Kommunicera resultat

1. Identifiera resultat

Börja fundera på vad du vill berätta, för vem och varför, inte på hur det ska presenteras.

 • Vad vill du lyfta och varför?
 • Vem önskar vi ska ta del av resultaten?
 • Vad är av intresse för dem?

Tänk resultat tidigt, helst redan vid uppstart av en verksamhet.

 • Vilka siffror behövs, och hur ska vi samla in dem?
 • Krävs det att vi följer satsningen under längre tid?
 • Behövs mål och indikatorer? Enkäter?

Att tydliggöra vilket resultat vi önskar, kan påverka utformningen av insatsen.

2. Samla in resultat

Resultat finns överallt! Exempelvis i undersökningar, statistik, projektuppföljning.

3. Paketera och sprid resultat

Utgå ifrån sammanhanget. Kommunicera utmaningen eller behovet:

 • Varför är resultatet viktigt? Vad är samhällsnyttan?
 • Varför genomfördes satsningen?
 • Vad vill vi uppnå på sikt?

Förpacka, i form av artiklar, foton, filmer, infografer, pressinformation och så vidare.

Kanaler
Kombinera flera kanaler (interna och externa). Kom ihåg andra aktörers befintliga kanaler.

Följ upp
Följ upp hur informationen tagits emot och använts, för att bedöma effekten och om det var ekonomiskt och effektivt.

 • Hur många har tagit del av informationen? (Exempelvis klickat på länk, laddat ner en publikation, sett en film…)
 • Hur upplever mottagarna innehållet? (Exempelvis genom enkel enkät)
 • Har mottagare spridit det vidare? (Exempelvis delat i sociala medier)
  Eller har de gjort något annat som vi önskat?

Guide till inkluderande kommunikation

Allt vi gör kommunicerar! Vi använder till exempel ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna eller exkluderade och osynliga.

I den här guiden finns några handfasta råd om hur du kan tänka för att fler ska känna sig tilltalade av det du vill förmedla. Välkommen att ta del av dessa tips för att inkludera fler i din kommunikation!

Guiden består av sex övergripande steg. Vid varje steg finns en fråga och en uppmaning. De sex stegen är: Idéfas, Text & bild, Beställa, Granska, Utvärdera och Utveckla.

Bild på sidan 2 i guiden som visar vilka steg som ingår. Allt innehåll finns även i text, gå till länken "Här kan du se guiden som webbsidor".

Underlag till talare

Gd och andra talespersoner behöver ofta ha ett underlag när de ska företräda Tillväxtverket vid externa arrangemang av olika slag.

Om du får i uppgift att ta fram ett sådant underlag ska du utgå från en mall. Mallen heter ”Budskapsunderlag vid externa arrangemang” och ligger i mappen Kommunikation i Word.

Gör så här:

 • Fyll i mallen.
 • Stäm av innehållet med relevant kommunikatör. Se listan med kontaktpersoner ovan.
 • Stäm av innehållet med ledningssekretariatet.
 • Gå igenom den färdiga mallen med den person som ska företräda Tillväxtverket.

Underlag till gd

Om det är gd som ska använda mallen så ska du och din chef gå igenom den med henne på en veckoberedning. Läs om detta på sidan Veckoberedning med gd.

Gå till sidan Veckoberedning med gd

Övergripande kommunikationsstrategi

Kommunikation är idag en naturlig och integrerad del av arbetsuppgifterna för alla medarbetare. Flertalet uppdrag handlar om att sprida kunskap och arbeta med olika former kommunikationsaktiviteter.

Tillväxtverket har tillgång till flera digitala kanaler som tjänar olika syften och målgrupper. När vi skapar nytt innehåll och nya tjänster använder vi relevanta kanaler och optimerar i första hand de befintliga kanalerna. Vi arbetar alltid digitalt först.

Vi agerar i en värld i ständig förändring. Därför behöver vi kunna agera snabbt på omvärldshändelser. Traditionella kommunikationsmodeller fungerar dåligt när det ska gå fort. Fokus är istället förmåga att improvisera inom givna ramar.

Genom att förstå och kommunicera vår roll i ämnet blir vi tydligare med erbjudanden och kunskap.​ Varför är frågan viktig för Sverige? Vad är Tillväxtverkets roll? Vad är vårt erbjudande inom området?

Nedan är Tillväxtverkets övergripande kommunikationsstrategi. Enskilda uppdrag tar lämpligen fram egna specifika strategier med avstamp i den övergripande.

Infografik över kommunikationsstrategin.

Extern användare

test