Tillväxtverket

Svengelska ord till svenska

Ibland använder vi engelska ord i svenska texter, av slentrian. Det ger vaga texter. I listan nedan kan du se den svenska översättningen på ord nära vår verksamhet. Vi bygger upp allteftersom. Skicka gärna in tips.

Språkrådet har också samlat engelska ord som vi använder i svenskan, trots att det finns svenska alternativ. I listan finns de svenska förslagen för voucher, FAQ och spam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finns också en svensk-engelsk ordlista. Öppnas i nytt fönster.

Engelska ord på svenska

Engelska

Svenska

A


application

ansökan

B


C


co-funding

medfinansiering

cohesion

sammanhållning

D


disseminate

sprida

E


employer branding

arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft

F


G


H


I


implement programme

genomföra program

J


K


L


lead partner

huvudpartner

M


N


O


onboarding

introduktion, nyanställning

P


pitch

sälj- eller idépresentation

project manager

projektledare

Q


R


rural

landsbygd

S


stakeholder

intressent, aktör

T


think tank

Uttrycket har många olika betydelser och det kan därför leda till förvirring kring vad man egentligen pratar om. Några förslag på svenska motsvarigheter kan vara: idéspruta, hjärna, utvecklingsavdelning eller utredningsgrupp. I betydelsen ’grupp som ska utveckla nya långsiktiga idéer’ ser man rätt ofta tankesmedja.

U


V


venture capital

privat riskkapital som främst riktar sig till företag vars tillväxtpotential bedöms som stor

W


webinarium

webbseminarium

X


Y


ZExtern användare

test