Tillväxtverket

Skrivtips för tydligare texter

Här finns flera skrivtips för dig som verkligen vill skriva tydliga och begripliga texter. Lättast blir det om du tänker klarspråk från början. Länk till användbara verktyg finns nederst på sidan.

Skriv tydliga rubriker

Rubrikerna ska helst innehålla verb.

Skriv hellre flera korta meningar än en lång

Långa meningar med mycket information är svårlästa. Skriv därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan. Allra snyggast är om du använder en blandning av korta och lagom långa meningar så att läsaren känner en rytm.

Visa hur meningarna hänger ihop

Använd många sambandsord för att visa hur dina meningar hänger ihop.

Exempel på sambandsord:
alltså, dessutom, däremot, därför, eftersom, men, också, vidare.

Använd punktlistor för långa uppräkningar

Långa uppräkningar blir mycket mer lättlästa i form av en punktlista.

Välj verb för en mer levande text

Välj verb i stället för substantiv. Det gör texten mer levande och mindre formell.

Skriv hellre fyll i projektansökan än ifyllande av projektansökan.

Välj korta ord om de gör samma nytta 

Välj alltid så korta och konkreta ord som möjligt, om betydelsen är densamma.

Exempel: om eller för i stället för angående och avseende
i stället för erhålla
finns i stället för föreligga
enkät i stället för enkätundersökning
mål
i stället för målsättning

Var konsekvent

Använd samma ord för samma sak genom hela texten. Om du varierar dig ska det vara medvetet och fylla en funktion, exempelvis tillföra en betydelsenyans eller göra texten lite mer litterär.

Exempel:
ansökningsomgång eller utlysning
oh-kostnader eller indirekta kostnader

Högt lix ändå? Läs det här!

Här visar vi konkret hur du kan få ner värdet på läsbarhetsindex med små medel.

Exempel på svår mening: Omfattande utbildningsinsatser genomfördes. Lix 103

Meningen är kort men alla ord är långa. Därför blir lix högt. Dessutom är verbet passivt och talar inte om vem som gjort något.

Förslag med klarspråksögon: Vi har gjort en stor satsning på utbildning under året. Lix 30

Meningen har en blandning av långa och korta ord. Dessutom finns ny information, nämligen någon som gör. Detta "vi" kan naturligtvis bli än mer tydligt.

Exempel på svår mening: Uppdragets specifika målsättning är att öka regionernas förmågor att arbeta med hållbarhet som helhet i det regionala tillväxtarbetet genom att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska bli en integrerad del av regionernas ordinarie verksamheter. Lix 78.

Meningen är lång och innehåller många långa ord. Går det att vara mer effektiv i texten? Guldstjärna ändå för uttrycket hållbarhet som helhet. Det är retoriskt snyggt.

Förslag med klarspråksögon: Uppdragets mål är att regionerna ska bli bättre på att se hållbarhet som en helhet. Därför ska alla tre dimensioner av hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk, bli en naturlig del av regionernas ordinarie arbete. Lix 46.

När en mening är så lång, försök hitta en naturlig plats för att dela upp i två meningar. Arbeta därefter om innehållet och se om något är dubbelt eller onödigt långt. Målsättning är alltid ett onödigt långt ord. Det räcker med mål.

Använd smarta verktyg

Du hittar fler verktyg och mallar under Verktyg för att skriva bättre.