Tillväxtverket

Så avropar du språkgranskning

När du vill ha hjälp med att språkgranska din text, ska du avropa från det statliga ramavtalet.

Avtalet är rangordnat och du frågar byråerna i turordning. Får du nej från den första, går du vidare med frågan till den andra, eller tredje, eller fjärde.

Du hittar avtalet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla de upphandlade språkkonsulterna är utbildade språkkonsulter eller har examen med svenska som huvudämne.

Bestäm först vilken nivå på språkgranskning du vill ha

På avropa.se finns ingången Gemensamma dokument med en avropsblankett, som du använder som underlag för ditt avrop. Där ska du ange på vilken nivå du vill ha texten språkgranskad.

  • Nivå 1 innebär korrekturläsning
  • Nivå 2 nivå 1 + anpassning till målgrupp och syfte
  • Nivå 3 nivå1 + 2 + ändring av disposition och rubriker
  • Nivå 4 bearbetning av text för ny målgrupp och nytt syfte

Vill du veta mer om vad nivåerna innebär, läs mer i vägledningen under Gemensamma dokument. Leveranstider vi kan räkna med för en text på till exempel 48 000 ord till nivå 1 är 7 arbetsdagar.

Har du särskilda målgrupper för din text?

Du anger också om du har särskilda krav på konsulten, till exempel kunskap i textens ämne eller särskild språkkunskap, som att skriva lättläst för specifika målgrupper; läsare med svenska som nytt språk eller läsare med specifika lässvårigheter.

Har du frågor om avtalet, kontakta Cecilia Bertilsson, klarspråksansvarig på Tillväxtverket.

Extern användare

test