Tillväxtverket

Klarspråk och effektiva texter

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk gör dina texter bättre. Du blir mer pedagogisk och får läsarna på din sida. Här finns tre konkreta tips som du kan börja med.

Pennor

Tre tips för att skriva klarspråk

Här hittar du tre bra tips som en första start på din klarspråksresa. Använder du dem så kommer du långt.

1. Analysera din text

Hur kan jag veta om min text är svår? Ett sätt är att använda läsbarhetsindex, lix. Det finns en sida på webben, där du helt enkelt kopierar in en text och får en siffra som anger textens läsbarhet. Ju längre meningar och ord, desto svårare är det att läsa. Det visar indexet. Målet är att vi ska hålla oss under 50, eftersom webben räknar alla sidor över 50 som krångliga och det försämrar tillgängligheten. Här finns konkreta tips om hur du kan bena ut en krånglig text.

Ett lågt värde i lix är tyvärr inte alltid detsamma som tydlig text, men det är en indiktation. Att ha kollegor som läser och kommenterar är också mycket bra för att analysera en text.

2. Använd aktiva verb

Det andra tipset är att dina texter blir tydligare när du använder aktiva verb. Ett aktivt verb är till exempel skriver, bakar, utvärderar. Passiva verb är lätta att känna igen, eftersom de slutar på s. De går också att känna igen eftersom det inte syns någon som gör. Pressmeddelande skrivs, bullar bakas och insatser utvärderas.

Skriv ut vem som gör och med en gång löser du frågan om aktiva verb. Jag skriver pressmeddelande, barn bakar bullar och konsult utvärderar insatser.

Du som skriver vet ofta vem som gör, men för läsaren är det omöjligt att gissa sig till i en passiv mening. Aktiva verb ger mycket tydligare texter, helt enkelt.

3. Skriv ut förkortningar

Tredje tipset handlar om att skriva ut förkortningar. Det gör vi för läsarens skull. Läsaren ska ha en chans att ta till sig en text utan för stor förförståelse. Dessutom sparar vi tid hos våra läsare.

Forskning visar att det tar mindre energi från hjärnan att läsa hela ord än enstaka bokstäver. Det gäller även för dem som känner till förkortningen. Det är därför tidningar skriver ut även etablerade förkortningar som till exempel istället för t ex.

Vi ska alltså skriva ut begrepp som små och medelstora företag och inte skriva SMF eller det engelska SME som också förekommer. Vi ska skriva ut Företagens villkor och verklighet och inte förkorta till FVOV. Vi ska skriva ut korttidsarbete och inte förkorta till KTA.

Ett tips är att tänka till redan från start och namnge på ett smart sätt.

Det här är klarspråk i tio punkter enligt Språkrådet

Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte.
  • Välj en lagom personlig ton.
  • Välj relevant innehåll.
  • Disponera texten på ett logiskt sätt.
  • Förklara allt som behöver förklaras.
  • Stryk sådant som inte behövs.
  • Skriv informativa rubriker.
  • Undvik långa och invecklade meningar.
  • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
  • Sammanfatta det viktigaste.
  • Välj en genomtänkt grafisk formgivning.
Texter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texter.

Klarspråk handlar om demokrati

Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Om läsaren inte förstår vad du menar blir det svårt för hen att göra rätt. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Kontakt

Cecilia Bertilsson är klarspråksansvarig på Tillväxtverket. Ta gärna kontakt med henne om du vill ha coachning, utbildning i grupp eller inför ett större textarbete. Det går också att mejla vår klarspråkslåda. Ämneskommunikatörerna kan också hålla utbildningar.