Tillväxtverket

Film och livesändning

Planerar du att göra film eller vill du livesända en konferens har vi ett ramavtal för filmproduktion.

Reportagefilm

Några frågor att fundera på när du avropar film:

 • Vad ska beskrivas och hur?
 • Vem ska titta?
 • Vad ska tittaren få ut av filmen?
 • Hur och/eller var ska den visas?
 • Hur ska det berättas? (Vem ska intervjuas/medverka?)

Tips för reportage- och intervjufilmer

 • En bra tumregel är filmer på 2-3 minuter.
 • Fokusera gärna på utmaningar som intervjupersoner haft och de möjligheter och den nytta som de har fått genom exempelvis ett stöd.
 • Vi eftersträvar att visa rörelse och framåtanda i våra filmer. Därför är det önskvärt att inte ha alltför långa klipp.
 • Intervjua helst i verksamheten där arbetsmiljön visas, snarare än i studiomiljö.
 • Musik kan förstärka en känsla i filmen.
 • Filmer behöver bytas ut regelbundet. En bra tumregel är att ta bort film inom två år från produktionstillfället.

Grafisk manér

Startbilden ska vara blå, grön eller lila enligt vår grafiska profil. Slutbilden ska vara vit med logga i samma färg som startbildens bakgrundsfärg.

Titelplattor ska vara i samma färg som startsidebakgrunden och färgen på loggan.

Med andra ord:

 • Blå startsidebakgrund, blå titelplattor och blå logga på vit slutbild.
 • Lila startsidebakgrund, lila titelplattor och lila logga på vit slutbild.
 • Grön startsidebakgrund, gröna titelplattor och grön logga på vit slutbild.

Se exempel på film med blått färgvallänk till annan webbplats

Se även visuella guiden sidan 70.

Blankett för medgivande att medverka i film

Personer som medverkar i filmen ska ge sitt samtycke till att Tillväxtverket använder filmen i publikationer, på webben och i andra media. Detta gäller INTE livesändningar. Se till att den blir ifylld och att den arkiveras i akten.

Hämta samtyckesblanketten här

Att tänka på inför filmproduktionen

Det är viktigt att den visuella identiteten är tydlig i Tillväxtverkets filmer.

Livesändningar

Prisexempel

Prisexempel livesändningar

Tips inför beställning av livesändningar

Richard Gatarski på Westreamu (underleverantör till Shortcut) har tagit fram en tipslista inför beställning av livesändningar.

Läs tipsen inför beställning av livesändninglänk till annan webbplats

Checklista vid livesändning

Prisexempel livesändningar

Grafiskt manér

Det är viktigt att den visuella identiteten är tydlig i Tillväxtverkets filmer. 
Livesändningar ska ha en trailerskylt (startbild) som följer den grafiska profilen.

På sidan 70 i "Vår visuella guide 1.0" hittar du mer information om vår visuella identiteten vid livesändningar:

Visuell identitet för livesändningar PDF

Avrop filmproduktion och livesändningar

Vi har tagit fram en checklista för beställning från upphandlad filmleverantör.

Ramavtal Dnr  2.4.3-2013-1819länk till annan webbplats

Tjänster

 • Dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version,
 • Reportage med journalistiskt anslag. Vanligtvis baserade på intervjuer och berättarröst. Kan även vara t ex pedagogiska ”lärfilmer” som är instruerande.

Avrop

Avrop sker alltid enligt rangordning.

I rangordning är de vinnande anbuden:

1 Shortcut Media AB

2 Blackbox AB

3 Jakobs Torg AB

 Checklista vid avrop:

 • Så här avropar du
 • Meddela registraturen inom vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom. De skapar ett diarienummer för själva filmen som är kopplat till verksamheten/programmet. Detta diarienummer behövs för själva arkiveringen av filmen.
 • Beställer ni reportagefilm, intervjufilm eller liknande från Shortcut ser de gärna att ni även fyller i deras beställningsdokument för att tydliggöra beställningen så mycket som möjligt.
  Ladda ner Shortcuts beställningsdokument för reportagefilmWord
 • Leverantören ska ge svar via mejl (måste vara skriftligt) inom två arbetsdagar om de kan utföra uppdraget eller inte.
 • Uppdraget ska kunna påbörjas inom två veckor.
 • Lägg in avropet under G/Kommunikation/Upphandlingar/Egna ramavtal Kommunikation/Film/Avrop från ramavtalet filmproduktion.

Kontakta din avdelnings kontaktperson på Kommunikation och eller Monica Nielsen om du har frågor kring avropet.

Samtycke från personer som medverkar i film

Personer som medverkar i filmen ska ge sitt samtycke till att Tillväxtverket använder bilden/filmen i publikationer, på webben och i andra media.

Detta gäller inte livesändningar.

Ladda ner blanketten för samtycke att medverka i filmWord

Leverans och arkivering

Om filmen laddas upp på Youtube ska leverantören skriva in:

 • Rubrik
 • Kort beskrivning av filmen

Filmen ska även laddas upp på Vimeo för att registraturen ska kunna ladda ner filmen för arkivering på Tillväxtverket. Leverantören ska leverera filmen till registraturen via länk till Vimeo.

Arkivarien behöver följande uppgifter som leverantören ska skriva in på Vimeo:

 • Ansvarig handläggare
 • Tidpunkt när filmen spelades in
 • Rubrik på filmen
 • Kort beskrivning av filmen
 • Diarienummer för själva filmen (ej avropets diarienummer).

Exempel på filmer Tillväxtverket tagit fram med Shortcut

Exempel på filmer Tillväxtverket tagit fram med Shortcut

Reportagefilm:

Resultat Kulturella och kreativa näringar (Hiresound):

https://www.youtube.com/watch?v=PfvJKFODeKYlänk till annan webbplats

Resultat Främja kvinnors företagande (Ewa Wikström):

https://www.youtube.com/watch?v=GzPrVt0dinMlänk till annan webbplats

Casefilm:

Clarion/Golden Rules of Leadership: 

https://www.youtube.com/watch?v=rTOAyIESC08länk till annan webbplats

Story telling:

Ambassadör Camilla Aspelin

https://www.youtube.com/watch?v=2aYtHC9bUnclänk till annan webbplats

Intervjufilm:

Sven Hagströmer, advisory board:

https://www.youtube.com/watch?v=Y4DY9hJHhGslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till våra upphandlade filmproducenter

Shortcut Media AB

Kontaktperson: Dennis Olsson (kopia på avrop till Pia Berglund)

Karlavägen 108

115 26 Stockholm

Mobil: 070-430 70 03

Telefon vx: 076-949 66 99

Blackbox Videoproduktion AB

Kontaktperson: Lennart Forssén, Niklas Forssén

Rökerigatan 18

121 62 Johanneshov

Mobil: 070-721 31 13

Telefon: 08- 442 56 00

Jakobs Torg AB

Kontaktperson: Mats Selin

Jakobs Torg 3

11 52 Stockholm

Mobil: 076- 145 40 40

Telefon vx: 08-24 20 50

Frågor kring avtalet?

Har du frågor om ramavtalet eller anser du att samarbetet inte fungerar bra, kontakta Monica Nielsen (6569) på Kommunikation.