Tillväxtverket

Digital tillgänglighet

Insatser som gör digital service bättre för personer med funktionsnedsättning gör ofta även servicen bättre för alla. Genom att arbeta aktivt med digital tillgänglighet kan vi alltså nå fler – och samtidigt göra det enklare och effektivare för de vi redan når.

I Sverige har närmre 2 miljoner personer någon form av permanent funktionsnedsättning – till exempel nedsatt syn, hörsel eller rörlighet, känslighet för flimmer eller svårigheter att bearbeta information. Men alla kan vara beroende av hög tillgänglighet tillfälligt, till exempel vid en skada.

Välj format och tänk tillgänglighet

För att ingen ska hindras från att ta del av information och tjänster behöver vi tänka tillgänglighet redan när vi börjar planera det vi ska förmedla.

Kvinna står upp i buss och tittar i mobil

Tillgängliga webbsidor

Om innehållet ska förmedlas direkt på en webbsida finns det några saker du som redaktör behöver tänka på.

Kvinna och man vid dator

Tillgängliga dokument

Dokument för webben måste vara tillgängliga, oavsett vem som skapat det. Enklast är att skapa ett tillgängligt format redan från start.

Tre personer tittar åt samma håll

Tillgänglig film

För att en film ska vara tillgänglig behöver den vara textad och i de flesta fall även syntolkad.

Kvinna pratar med man via dator

Digitala möten

Några saker att tänka på för att digitala möten ska bli inkluderande och tillgängliga för alla.

Extern användare

test