Tillväxtverket

Checklista för budskap

Har du fått med myndighetens budskap i din text, föredrag eller annan presentation?

Kan man uppfatta huvudbudskapet i texten?

 • Är budskapet direkt uttryckt (alltså ordagrant)
  ELLER indirekt uttryckt (det vill säga kan man uttyda det ur det som skrivs utan att det sägs explicit)?
 • Framställs Tillväxtverket som den aktiva, drivande parten?
 • Används ord som konkurrenskraft, region, lokalt, företag, tillväxt, framtid, stärka?

Kan man uppfatta underbudskapet?

 • Är budskapet direkt uttryckt (alltså ordagrant)
  ELLER indirekt uttryckt (det vill säga kan man uttyda det ur det som skrivs utan att det sägs explicit).

Se till att:

 • Budskapen är tydliga
 • Budskapen är enkla att förstå för målgruppen
 • Det är inte för många budskap i texten
 • Texten är inte längre än den behöver vara.