Tillväxtverket

Exempel på bildmanér

Vi har tre olika typer av bilder; identitetsskapande, stödjande bilder och dokumentära bilder.

Identitetsbilder - Företagaren

Vårt viktigaste, identitetsskapande bildmanér är företagare. Bilderna visar den autentiska vardagen för Sveriges små och medelstora företag.

Kvinna lutar sig ut genonom sin foodtruck med bröd.

Exempel på identitetsbild - Företagaren.

Stödjande bilder - Detaljer

Ur de identitetsskapande bilderna kan vi hämta detaljer från företagens vardag i arbetet. Ofta är det närbilder. I en sammansättning med bilder på företagare, kan detaljbilderna också vara bilder utan mänsklig närvaro.

Bröd i en korg.

Exempel på stödjande bild - Detaljer.

Stödjande bilder - Sverigemiljöer

Från de identitetsskapande bilderna zoomar vi ut och ser Sverige som företagarnation. Bilderna ska vara en kontrast till den aktiva företagaren och detaljer ur arbetsmiljön. Det är gärna storslagna vyer som berättar om Sverige, via typiska landskap och urbana miljöer som visar att staden växer.

Landskapsbild på skog och sjö.

Exempel på stödjande bilder - Sverigemiljöer.

Människor som cyklar i en stad.

Exempel på stödjande bilder - Sverigemiljöer.

Stödjande bilder - Dokumentära bilder

Autentiska bilder tagna vid exempelvis konferenser eller möten. Kan illustrera text på webb eller på sociala kanaler.

Ett stort gäng människor sitter tillsammans i ett rum.

Exempel på dokumentär bild.

Extern användare

test