Tillväxtverket

Bilder och bildbank

När du ska använda bilder finns det viktiga saker att beakta. Här under finns det viktigaste samlat - inklusive regler kopplade till dataskyddsförordningen (GDPR).

Allmänt om bilder

Vårt bildmanér

 • Vi använder bilder med människor som symboliserar företagare. Det är en viktig del i att tydliggöra att vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.
 • Vi använder också stödjande bilder som detaljer och Sverigemiljöer för att visa att vi arbetar för attraktiva miljöer för företagande i hela landet. Du finner bilder i vårt bildarkiv. Se nedan.
 • Vi använder dokumentära autentiska bilder tagna exempelvis vid konferenser eller möten, i framförallt sociala kanaler och i nyheter på webben.

Exempel på vårt bildmanér

Bildbank

Vi har en egen bildbank där vi lagrar våra egna bilder och bilder som vi köpt in från bildbyråer. Bildarkivet är under ständig uppbyggnad och bilder som vi själva förfogar över läggs in efter hand.

OBS: Bilderna får endast användas för kommunikation kring Tillväxtverkets arbete och får inte lånas ut till andra organisationer eller företag.

Tillväxtverkets bildbank   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du behöver vara inloggad via Checkpoint mobile om du arbetar hemifrån. Då krävs inget inlogg om du använder Tillväxtverketdator.

 • Bilder på tillvaxtverket.se och våra rapporter ska alltid hämtas från bildbanken. Undantag gäller för dokumentära autentiska bilder från bland annat konferenser och evenemang.
 • Undantag är också bilder i intervjuer. OBS: Fotografens namn behöver alltid stå i bildtexten om bilden inte kommer från bildbanken. Du behöver även skriva ut namnet på personen på bilden i bildtexten så att vi kan göra en GDPR-sökning.
  Exempel: Anna Oskarsson. Foto: Kalle Andersson.
 • Till presentationer samt till interna utbildningsfilmer kan du, om du inte hittar det du vill illustrera i bildbanken, ladda ner en bild från gratissajterna Pexels Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Pixabay Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Unsplash Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Bilder är ofta personuppgifter och regleras då av dataskyddsförordningen (GDPR). Se typfall 5 i informationen om GDPR nedan.
 • Kontakta Monica Nielsen om du vill beställa nya bilder från bildbyrå. Vi använder Maskot och Johnér. Skriv ner numret på bilderna (namnet) som du önskar beställa och länka till bilden.

Anlita en fotograf

Behöver du en fotograf till en konferens eller har ni behov av en typ av bilder som du inte hittar i bildbanken? Då kan ett alternativ vara att boka en fotograf. Vi har några upphandlade fotografer via vårt ramavtal med Södra tornet.

Din kontaktperson på Kommunikation kan hjälpa dig hur du ska gå tillväga för att boka fotograf.

 • Den formella beställningen ska alltid gå via Södra tornet.
 • Den fotograf vi jobbar med ska vara godkänd av Monica Nielsen.

Att tänka på innan fotografering:

 • Ambitionsnivå?
 • Information och samtycke utifrån GDPR (se egen rubrik nedan).
 • Fotoregi - vem ordnar?
 • Åka med eller på distans?
 • Rekvisita - vem ordnar?
 • Modeller - vem ordnar?
 • Plats - vem ordnar?
 • Tillstånd - vem ordnar?

OBS:

 • Var noga med att skriva in i beställningen att Tillväxtverket ska äga bilderna.

Viktig GDPR--information till fotografen:

 • Meddela fotografen att hen behöver namnge de personer som är med respektive bild. Detta gör fotografen i samband med uppladdning av bilderna till bildbanken.

Får man använda bilder från internet?

Nej, inte till våra webbsidor, rapporter eller publikationer. Där ska vi använda bilder från vår bildbank. Till presentationer (PPT) och interna utbildningsfilmer kan vi däremot ladda ner bilder från gratissajterna Pexels, Pixabay eller Unsplash.  

Vad gäller vid lån av bilder från företag, organisation eller myndighet?

Om du lånar en bild måste du göra en skriftlig överenskommelse om detaljer runt lånet.

Det gör du genom att mejla några frågor till den person på organisationen/myndigheten/företaget som har rätt att låna ut bilden till Tillväxtverket.

Mall på frågor att klistar in i mejl för lån av bild

GDPR

Allmänt om Information och samtycke utifrån GDPR

Bilder är personuppgifter – om det går att identifiera en person, direkt eller indirekt, och omfattas då av regelverket i GDPR.

I begreppet bilder räknar vi här även in rörliga bilder.

Syftet med GDPR är att värna den personliga integriteten. Bilder kan upplevas som ett större intrång i den personliga integriteten än många andra personuppgifter.

Även röst är en personuppgift som ofta kräver samtycke. Använd samma grundmallar som för bilder.

Vilket typfall är aktuellt för dig?

Vi kan arbeta med bilder i vår kommunikation, men då behöver vi följa de regler som gäller. Längre ner listar vi några typfall och exempel på hur de kan hanteras.

Närbilder, där ansiktet syns tydligt, kräver ofta samtycke. (Observera att en bild inte är en närbild enligt denna definition bara för att det går att identifiera en person.) 

För övriga bilder är främst allmänt intresse aktuellt som rättslig grund. I dessa fall behöver vi nästan alltid ge GDPR-information innan.

Det finns vissa undantag från beskrivningen ovan, så titta alltid på det typfall som är aktuellt för dig.

Mallar för samtycke

Grundregeln är att samtycke ska ges skriftligt och sparas. För tillväxtverkare räcker dock muntligt samtycke. Det ska vara lika lätt att ta tillbaka ett samtycke som att ge det och en rutin för detta krävs.

Mallar finns för samtycke på blankett eller via svar på ett mejl. Du hittar dem i Word i mappen #Kommunikation. Spara därefter dokumentet i din enhets gemensamma mapp för samtycke i SharePoint.

Mallar för information

När allmänt intresse är rättslig grund för bilder så måste vi nästan alltid ge GDPR-information innan – till exempel via mejl eller i samband med inbjudan.

För denna information finns två mallar, en allmän och en för informationen via vårt verktyg för eventhantering - Invajo. Du hittar dem i Word i mappen #Kommunikation.

Kan vi använda andras bilder, det vill säga "dela personuppgifter"?

För att vi ska kunna använda informationsmaterial som en annan aktör producerar behöver bland annat frågor om hantering av personuppgifter redas ut. Läs mer om detta på sidan "Rutiner och mallar för GDPR".

Vem har GDPR-ansvaret om jag anlitar en kommunikationsbyrå?

Ansvaret för att följa GDPR är alltid Tillväxtverkets. En kommunikationsbyrå kan dock ofta hjälpa till med det praktiska, till exempel ta in samtycken kopplat till en fotografering de gör på uppdrag av oss. Diskutera dock alltid igenom med leverantören hur ni ska säkra att GDPR följs och vem som gör vad.

Vill du återanvända en bild eller har en fråga?

Vill du återanvända en bild krävs eventuellt ny information och /eller nytt samtycke. Har du frågor om detta, eller andra frågor om bilder, prata i första hand med din ämneskommunikatör eller någon annan på Kommunikation. 

Typfall vid GDPR - så här kan du göra

Alla mallar för information och samtycke finns i Kommunikations mapp i Word.

Med närbilder menas bilder där ansiktet syns tydligt. Vid gränsfall - ta det säkra före det osäkra och följ reglerna för närbilder i typfallen nedan.

Observera att det inte finns något "typfall" för att använda bilder som en annan aktör tagit fram. Läs mer om detta på sidan Rutiner och mallar för GDPR.

Typfall 1. Jag vill ta bilder vid ett externt frukostmöte

Så här kan du hantera bilder vid ett frukostmöte som Tillväxtverket arrangerar.

Icke-närbilder:

 • Informera i inbjudan att bilder kommer att tas med allmänt intresse som rättslig grund. Om någon ifrågasätter allmänt intresse – hitta en lösning där personen kan delta utan att riskera att hamna på bild.
 • Vid fotograferingen – var noga med att inte komma enskilda människor nära med hjälp av avstånd, mängden människor, placering etc.

Närbilder:

 • Bestäm vilka personer du vill ha närbilder på. Fråga om de vill ställa upp på bild, via mejl innan eller på plats. Du behöver inte fråga offentliga personer (ministrar, generaldirektörer och liknande).
 • För de som säger ja: Säkra de skriftiga samtycken som krävs via mejl innan eller via blankett på plats. Samtycke krävs inte för offentliga personer. Skriftligt samtycke krävs inte för tillväxtverkare som företräder myndigheten på frukostmötet.

Typfall 2. Jag vill ta bilder från ett projekt vi finansierar

Så här kan du hantera bilder om du besöker ett projekt vi finansierar.

Icke-närbilder

 • Samla in e-postadresser till de du ska träffa och berätta att du vill ta bilder med allmänt intresse som grund. Om någon säger nej, avstå från fotografering eller hitta en lösning där hen inte riskerar att hamna på bild.
 • Vid fotograferingen – var noga med att inte komma enskilda människor nära med hjälp av avstånd, mängden människor, placering etc. 

Närbilder

 • Bestäm vilka personer du vill ha närbilder på. Fråga om de vill ställa upp på bild, via mejl innan eller på plats. Du behöver inte fråga offentliga personer (ministrar, generaldirektörer och liknande).
 • För de som säger ja: Säkra de skriftiga samtycken som krävs via mejl innan eller via blankett på plats. Samtycke krävs inte för offentliga personer. Skriftligt samtycke krävs inte för tillväxtverkare som kan anses företräda myndigheten kopplat till projektet.

Typfall 3. Jag vill ta bilder från ett internt arbetsmöte

Icke-närbild

 • Informera i inbjudan eller på plats att bilder kommer att tas och hur de kommer att användas. Om någon säger nej, avstå från fotografering eller hitta en lösning där hen inte riskerar att hamna på bild.
 • Vid fotograferingen – var noga med att inte komma enskilda människor nära med hjälp av avstånd, mängden människor, placering etc.

Närbilder

 • Om du vill ha närbilder på någon/några, fråga specifikt om detta innan eller på plats. Skriftligt samtycke behövs inte för tillväxtverkare.

OBS! Om bilderna tas enbart för internt bruk så är sekretess huvudregeln. Spara denna typ av bilder på K eller H och sprid dem inte utan sekretessprövning.

Typfall 4. Jag vill använda en närbild av en tillväxtverkare

 • Kontakta personen och fråga om det är ok att använda bilden i det aktuella sammanhanget.
 • Om hen säger nej, avstå som regel. Om personen kan anses företräda Tillväxtverket i sammanhanget och bild känns viktigt att ha, rådgör med kommunikationschefen.

Typfall 5. Jag vill använda en närbild från vår bildbank

 • Bilder Kategorier: Alla bilder under denna rubrik i bildbanken är ok att använda utifrån GDPR utan åtgärd. Observera dock att användningen kan vara reglerad på annat sätt. Det senare framgår i så fall av information kopplat till den specifika bilden.
 • Porträtt: Bild på offentlig person under denna rubrik i bildbanken kan användas utan information eller samtycke – förutsatt att det är rimligt att anta att personen vill synas i det aktuella sammanhanget.
 • Porträtt: Om du vill använda en bild på tillväxtverkare under denna rubrik i bildbanken, se typfall 4 ovan. Om det gäller en bild på en extern person – säkra samtycke via mejl eller blankett.

Typfall 6: Jag vill ta bilder av en arvoderad talare

 • Säkra rätten att ta bilder i avtalet med personen
 • Informera om användningen utifrån allmänt intresse som rättslig grund.

Typfall 7: Jag vill ta bilder i öppna ytor i Tillväxtverkets lokaler

Texten nedan gäller inte för externa arrangemang i våra lokaler. Då gäller typfall 1 istället.

Icke-närbilder

 • Så fort en person kan identifieras så gäller GDPR. Eftersom det kan vara svårt att avgöra om en person kan identifieras eller inte – utgå alltid ifrån att GDPR gäller när du tar bilder i Tillväxtverkets lokaler.
 • Ta bara bilder på människor om det är nödvändigt för ändamålet med bilden – till exempel om du vill visa hur vi arbetar i våra aktivitetsbaserade lokaler.
 • Om du har ett ändamål som kräver människor, säkra att alla får information om vad bilderna ska användas till innan och kan välja om de vill synas på bild eller inte. Personer som inte är anställda på Tillväxtverket ska dessutom få skriftlig GDPR-information.
 • Om du inte kan fråga/informera innan så kan du till exempel välja en plats som kan blockeras och sätta upp skyltar på höga stolarna som avgränsar ytan. Exempel på skylttext: Stopp! Filmning till Tillväxtverkets intranät pågår. Välj en annan väg!
 • Vid fotograferingen – var noga med att inte komma enskilda människor nära med hjälp av avstånd, placering etc.

Närbilder

 • Bestäm vilka personer du vill ha närbilder på. Fråga om de vill ställa upp på bild, via mejl innan eller på plats. Du behöver inte fråga offentliga personer i ett offentligt sammanhang.
 • För de som säger ja: Säkra de skriftiga samtycken som krävs via mejl innan eller via blankett på plats. Samtycke krävs inte för offentliga personer (ministrar, generaldirektörer och liknande) i ett offentligt sammanhang. Samtycke krävs inte för tillväxtverkare som företräder myndigheten.

Kontakt

Monica Nielsen, bildansvarig

Annika Friberg, GDPR

Extern användare

test