Tillväxtverket

För dig som arbetar med EU-fonder

En överblick över var du som arbetar med Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning (FRO) hittar den information och kunskap du behöver. För dig som arbetar med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet (ÖKS) finns också samlad information nedan.

Informationen på denna sida gäller för programperioden 2021 - 2027.

Samarbetsplattform Teams

I Team Genomförande EU 2021–2027 samlas aktuell information och nyheter som rör granskning och handläggning av EU-projekt. Teamskanalens primära målgrupp är alla som arbetar med Regionalfonden och FRO. Du som arbetar med ÖKS kan gärna vara med i kanalen men ÖKS-programmet är inte primär målgrupp.

Har du inte fått tillgång till Teamet än så ska du begära tillgång via Teams. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kanalen har följande funktioner:

Frågor och svar: Skicka in dina handläggar- eller granskningsrelaterade frågor.
Förbättringsförslag: Skicka in dina förbättringsförslag.
EU-nytt: Här publiceras nyheter som rör handläggning och granskning av EU-projekt.
Handläggarchatt: Chatt för handläggare.
Granskarchatt: Chatt för granskningsekonomer.

Handläggarstödet Guru

Handläggarstödet Guru är din interna vägledning när du som handläggare eller granskningsekonom handlägger ärenden och fattar komplexa beslut. Handläggarstödet är myndighetens tolkning av de regler som styr det stöd du handlägger, och ger därför vägledning i handläggning samtidigt som det medverkar till att Tillväxtverket lever upp till kraven på enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Du hittar handläggarstödet Guru under Verktyg på medarbetarsidorna.

Handbok för EU-projekt

Handboken är en vägledning för planering och genomförande av projekt. Den primära målgruppen är externa organisationer som är intresserade av att söka stöd eller som driver pågående projekt, men även du som handläggare och granskningsekonom får grundläggande information och kunskap för ditt arbete här.

Handbok för EU-projekt 2021- 2027.

Utbildningsportalen

I utbildningsportalen finns utbildningar som är specifikt framtagna för dig som arbetar med EU- fonder. Här finns ett antal utbildningar som ingår i Utbildningspaket ERUF 2021–2027.

Du hittar utbildningsportalen under Verktyg på medarbetarsidorna.

NYPS- centralen

Här kan du ta del av inspelade filmer med information om hur du använder Nyps.

Nypscentralen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra verktyg och IT-system

Under fliken Verktyg på medarbetarsidorna hittar du till exempel system för ärendehantering Nyps, handläggarstöd Guru och supportfunktionen Easit.

Information om programmen på webben

På webben hittar du information om programmen, aktuella utlysningar, inspiration och projektbank.

EU-program

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet (ÖKS)

Utbildningsportalen, NYPS-centralen, våra verktyg och IT-system gäller också för ÖKS-programmet. För övriga delar gäller följande för ÖKS.

Samarbetsplattform Teams

Du använder enhetens Teamskanal och Sharepoint-sida för ditt arbete.

Handbok

Programhandboken är webbaserad: Programhandbok ÖKS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om programmet på webben

interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsbrevlåda

oks@interreg-oks.eu – för allmänna ärenden när du inte vet vem på enheten som ska kontaktas.

Funktionsbrevlådor

Hittar du inte svar på dina frågor i något av ovanstående? Här har vi samlat några funktionsbrevlådor som du kan använda för att komma i kontakt med rätt funktion i verksamheten.

Nyps: Frågor som rör ärendehanteringssystemet Nyps eller Nyps 2020 ställer du via Easit till Nyps­‑supporten. Du hittar Easit under Verktyg på medarbetarsidorna.

Juridik: Har du en juridisk fråga som berör EU-finansierade projekt: juridikprojektfinansiering@tillvaxtverket.se

Diarieföring: Har du en fråga om hantering av allmänna handlingar eller om hur Public 360 fungerar: registraturen@tillvaxtverket.se

Sekretariatet för förvaltande myndighet ansvarar för nationell samordning av programmen. Kontakt: sekretariatet_fm@tillvaxtverket.se