Tillväxtverket

Arbetsgrupper

I förberedelsearbetet finns sju arbetsgrupper som bidrar utifrån sina specifika kompetenser.

 1. Stödärendesystem: Nyps, Min ansökan, med flera: Gruppen ska bidra till att det blir lättare att göra rätt för alla systemanvändare i hela processen för EU-finansiering
  Sammankallande: Daniel Madsén
 2. Urvalsprocessen: Flera undergrupper har skapats enligt nedan:
  - Extern information om krav
  - Utlysningsmallar
  - Ansökan om stöd
  - Bedömningskriterier för hållbarhetsaspekter
  - Läges och slutrapporter
  - Uppdaterat handläggarstöd
  Sammankallande: Carl Johan Stiuvhart
 3. Granskning, kontroll och utbetalning. Gruppen arbetar bland annat med:
  - att uppdatera rutiner för granskning återkrav, kontroll på plats, utbetalning, utgiftsdeklarationer och årliga räkenskaper
  - föreslå informationstexter till Handbok för EU-projekt och handläggarstödet Guru i delar som berör kostnader, finansiering, redovisningskrav med mera
  Sammankallande:Chi Lee Bergström
 4. Uppföljning och rapportering: Gruppen arbetar bland annat med:
  - uppföljning av hållbarhetsaspekter
  - övervakning och utvärdering av Smart specialisering
  - nödvändig data för att kunna följa upp och rapportera EU-programmens framsteg 2021-2027
  Sammankallande:Marcus Wåhlstedt
 5. Utvärdering:
  Gruppen arbetar bland annat med:
  - en grundläggande förändringsteori för arbetet med utvärderingsplanen och utvärderingsarbetet 2021-2027 som grund för aktiviteter under året.
  - en utvärderingsplan för 2021-2027
  - interna utvärderingsprocesser
  - utvärdering av insatsen React -EU
  Sammankallande: Jonas Örtquist
 6. Kommunikation och resultatspridning: Gruppen arbetar bland annat med:
  - förbättringsarbete för samordning och samarbete kring kommunikation
  - mål för resultatspridning. Målen blir plattformen för kommande kommunikationsplanering och resultatspridning.
  - kommunikationsplanering - plattform för kommunikation och resultatspridning
  - webbstruktur
  - utbildning i Klarspråk för handläggare i förberedelsarbetet
  - handbok för EU-projekt - förbättringsåtgärder struktur och innehåll
  - utlysningar - innehåll utifrån användare och förordningskrav
  - blanketter och mallar
  Sammankallande: Lina Lindbäck
 7. Förordning och föreskrifter: Gruppen arbetar bland annat med att:
  - ta fram en ny strukturfondsförordning
  - utforma Tillväxtverkets föreskrifter och villkor
  - utforma mallar för, utlysningar och beslut
  Sammankallande: Kajsa Ljung