Tillväxtverket

EU:s program-

period 2021-2027

EU-flaggor på bordet

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda inför nästa programperiod. I Nyps kommer vi hantera hela 16 EU-program och av dem förvaltar Tillväxtverket elva. På de här sidorna får du information och aktuella nyheter om hur det går i förberedelsearbetet.

Här är de elva program som Tillväxtverket fått i upprag att förvalta:

 • Interreg-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)
 • Åtta regionala strukturfondsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Ett nationellt regionalfonds­program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Ett nationellt program inom Fonden för en rättvis omställning.

En effektiv organisation

Det övergripande målet med projektet "Förberedelsearbetet för EU:s nästa programperiod 2021-2027" är att skapa en ändamålsenlig, kunskapsdriven och effektiv organisation. Organisationen ska bidra till att uppfylla programmens mål och även bidra till att bygga kunskap, lärande och en bättre samverkan mellan de aktörer som ingår i förberedelsearbetet. Projektet ska också fokusera på Tillväxtverkets strategiska satsningar på digital omställning och kunskapsdrivet tillväxtarbete.

Per Folkeson, projektledare

Per Folkeson är projektledare

Sju arbetsgrupper

I förberedelsearbetet finns sju arbetsgrupper som bidrar utifrån sina specifika kompetenser:

 1. Stödärendesystem: Nyps, Min ansökan, med flera
 2. Urvalsprocessen
 3. Granskning, kontroll och utbetalning
 4. Uppföljning och rapportering
 5. Utvärdering
 6. Kommunikation och resultatspridning
 7. Förordning och föreskrifter

Under vissa grupper har tvärfunktionella team bildats på olika teman.

Mer om grupperna

Håll koll på viktiga datum!

2022 – 10 januari: Preliminärt datum för de första utlysningarna. Det förutsätter att EU-kommissionen hunnit godkänna de svenska regionalfondsprogrammen.

2021 - 15 december: Måldatum för när Tillväxtverket ska vara redo att göra utlysningar och ta in ansökningar om stöd. För att vi ska hinna vila under långhelgerna.

2021 – december: Extern information till regioner och strukturfondspartnerskap.

2021 – november: Intern utbildning för den personal som förväntas arbeta med EU-programmen.

2021 – oktober: Tillväxtverket tar fram material för intern information och utbildning. Inforformatonen utgår från de svenska programförslagen.

2021 – september - oktoberi: Flera departement inom regeringskansliet bereder tillsammans de slutliga svenska programförslagen. Regeringen beslutar sedan om den så kallade Partner­skaps­överens­kommelsen, programmet för Fonden för en rättvis omställning och de nio regionalfondsprogrammen. Regeringen skickar besluten till EU-kommissionen inför den förhandling som troligen inleds på allvar i november. Förhandlingen väntas pågå fram till att EU-kommissionen godkänner programmen under vintern 2021/2022.

Partnerskapsöverenskommelsen är en överenskommelse mellan EU och medlemsstaten. Det är ett strategiskt dokument som bland annat syftar till att effektivisera genomförandet av programmen.

2021 - juli: EU-förordningar för programperioden 2021-2027 publiceras i EU:s officiella tidning. Regeringskansliet börjar utforma svenska förordningar som ska komplettera EU-reglerna.

Näringsdepartementet får återkoppling från EU-kommissionen på utkast till de EU-program som Tillväxtverket ska förvalta.

2021 – juni/juli: Ett utkast till PowerPoint-presentation om Regionalfonden kommer att finnas tillgänglig för intern användning.

Diskutera på Yammer

Forum för diskussion på Yammer

Aktuellt om nya programperioden

Så jobbade vi tillsammans fram en programteori

Som en del i förberedelsearbetet för EU:s nya programperiod (2021-2027) har Tillväxtverket tillsammans med regionerna och ett antal myndigheter jobbat fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. En process som var utmanande, men viktig. Denna teori kan regionerna och Tillväxtverket nu ha nytta av i framtagandet av de nya regionalfondsprogrammen för Sverige.

Se också vår film: ”Så jobbade vi tillsammans fram en programteori".

Vill du få mer information om vad en programteori är, se denna film: "Vad är en programteori?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vill du veta mer om Tillväxtverkets förberedelsearbete inför EU:s nya programperiod?

Patrik Sällström
namn.namn@tillvaxtverket.se