Tillväxtverket

Manuella utbetalningar

Läs om hur du ska hantera manuella utbetalningar. 

Utbetalningar av utlägg, ersättningar och bidrag (ej NYPS) via Visma Proceedo

Öppna blanketten SSC 3400B - Utbetalning Proceedo som du hittar på Statens Servicecenters kundportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Välj om utbetalningen avser en inrikes- eller utrikesbetalning och fyll sedan i följande fält:

  • Fakturadatum: Dagens datum
  • Förfallodatum: Dagens datum (Fyller du inte i något läggs 30 dagar in som standard)
  • Fakturanummer/Meddelande/OCR: Kort beskrivning av vad utbetalningen avser, max 25 tecken. Denna text skickas med till betalningsmottagaren.
  • Namn under Myndighet: Tillväxtverket
  • Referens (i Visma Proceedo): Kostnadsställe hos Tillväxtverket
  • Betalningsmottagare: Namn, adress samt kontouppgifter till betalningsmottagaren
  • Konto eller nummer på bilaga: Valfritt, SSC förslagskonterar alla våra fakturor
  • Beskrivning: Kort beskrivning om vad utbetalningen avser
  • Belopp: Ange belopp

Om du vill ange flera belopp eller dela upp utbetalningen på olika konton kan du klicka på plus-tecknet i högerkanten så genereras fler rader.

Posta ifylld blankett samt bifoga underlag på kvitton per till vår skanningscentral för inläsning i Visma Proceedo. Adressen är:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Utlägg med skatt och förmåner?

Har du utlägg som har med skatt och förmåner att göra, ska du lägga in dem via vårt lönesystem Primula.

Brådskande utbetalningar (undantagsfall)

Öppna blanketten SC 3400 KM 86 - Utbetalning som du hittar på Statens Servicecenters kundportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Välj om utbetalningen avser en inrikes- eller utrikesbetalning och fyll sedan i resten av uppgifterna. Skriv ut blanketten och se till att den attesteras av behörig person.

Kontakta din enhetsadministratör om du har frågor. Blanketten skickas till ekonomi via Easit.

Har du frågor?

Kontakta ekonomi via Easit.

Kontakta Statens servicecenters kundportal, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefon 0771-456 000.

Extern användare

test