Tillväxtverket

Fakturor

Läs mer om vad du som beställare ska tänka på vid inköp samt hur en leverantör kan skicka fakturor till Tillväxtverket.

Hur fakturerar en leverantör Tillväxtverket?

Tillväxtverket ser gärna att en leverantör skickar e-fakturor till oss och i första hand via PEPPOL-nätverket. Fr.o.m. 1 april 2019 är det krav på e-faktura i alla nya upphandlingar.

E-faktura

Läs mer om hur en leverantör kan skicka e-faktura till Tillväxtverket.

Electronic invoicing

Pappersfakturor

Adress till skanningscentralen:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Fakturareferens

Tillväxtverkets fakturareferens ska anges med ett kostnadsställenummer (två siffror) samt namn på beställare, t.ex. ”XX, Förnamn Efternamn”.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Vad ska jag som beställare tänka på vid inköp?

Fakturareferens

Tillväxtverkets fakturareferens ska anges med ett kostnadsställenummer (två siffror) samt namn på beställare, t.ex. ”XX, Förnamn Efternamn”. Lathund kostnadsställen Pdf, 219.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakturaadress

Tillväxtverkets fakturaadress är:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Fr.o.m. 1 april 2019 är det krav på e-faktura i alla nya upphandlingar. Vi ser gärna att leverantörer i befintliga avtal börjar skicka e-faktura till oss.

Betalningsvillkor

Observera att Tillväxtverket tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på alla våra fakturor samt att vi inte godkänner fakturaavgifter.

Har du frågor om E-handel?

Kontakta ekonomi via Easit.

Kontakta Statens servicecenter via kundportalen eller telefon 0771-456 000

Kontakt

Medarbetare på Tillväxtverket

För frågor om e-faktura, fakturor eller andra fakturafrågor ska du kontakta ekonomi via Easit.

Leverantörer

För frågor om e-faktura eller andra fakturafrågor, kontakta Tillväxtverket på ekonomi@tillvaxtverket.se.

Extern användare

test