Tillväxtverket

Kontaktpersoner Juridik

Kontakta din enhets kontaktperson på Juridik och ställ din fråga.

Jenny Forkman, chefsjurist, enhetschef.

Kristina Lindskog, verksjurist.
Särskilt ansvar för frågor rörande it-rätt.

Mona Malmström Levin, verksjurist.
Föräldraledig.

Eva Norreby, verksjurist (fr o m 1 april)

Helena Möllerman, verksjurist.
Kontaktperson för region Norra Sverige.
Särskilt ansvar för frågor rörande finansieringsinstrument

Meliha Sevinc Husberg, verksjurist.
Kontaktperson för region Södra Sverige och för enheten Regionalt tillväxtarbete.
Särskilt ansvar för frågor rörande bedrägeribekämpning och upphandling.

Mikael Lindau, verksjurist.
Kontaktperson för region Mellersta Sverige och för enheten Internationell regionsamverkan.
Särskilt ansvar för frågor rörande Nationella regionalfondsprogrammet och Landsbygdsprogrammet.

Peter Blomquist, statsstödsexpert.

Pontus Värmhed, verksarkivarie.

Maria Högman, huvudregistrator.
Tjänstledig. (Åter i tjänst 1 april)

Ulrika Kämpe, arkivarie/registrator.