Tillväxtverket

Insiderinformation

Alla medarbetare på Tillväxtverket kan komma i kontakt med så kallad insiderinformation – det vill säga information som om den var offentlig skulle kunna påverka priset på aktier och andra så kallade finansiella instrument.

Här har vi samlat kort information om insiderinformation. Den kan ge dig som gått utbildningen ”Insiderinformation – guide för alla medarbetare” en kort repetition.

Men det allra viktigaste budskapet hittar du redan här:

Om du genom ditt arbete har tillgång till information som ger dig särskilda förutsättningar att bedöma kursutvecklingen i en viss bransch eller företag, ska du helt avstå från handel med finansiella instrument i branschen eller företaget så länge som kursen kan påverkas av informationen.

Utbildningen Insiderinformation - guide för alla medarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns i Utbildningsportalen och är obligatorisk för alla medarbetare. Syftet är att säkerställa att vi inte bryter mot förbuden mot insiderhandel eller på annat sätt äventyrar Tillväxtverkets trovärdighet.

Kort om insiderinformation

Har vi tillgång till insiderinformation?

I Tillväxtverkets ordinarie verksamhet är det endast ärenden där börsnoterade företag ingår som kan innehålla insiderinformation. Informationen kan till exempel finnas kopplat till verksamhet där vi utlyser medel för företag och andra organisationer att söka. Ett kriterium är dock att informationen inte offentliggjorts.

Till skillnad från Tillväxtverkets ordinarie verksamhet förutsätter stöd enligt korttidsstödslagen att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter. Sådan information får typiskt sett anses kunna påverka marknadsvärdet för ett företag som är börsnoterat.

Sekretessen för uppgifterna i ansökan om stöd till korttidsarbete gör att informationen inte är offentliggjord. Därmed uppfyller uppgifterna som lämnas av börsnoterade företag vid ansökan om stöd till korttidsarbete definitionen av insiderinformation.

Vad gäller på Tillväxtverket?

Eftersom du som medarbetare på Tillväxtverket kan få tillgång till insiderinformation i ditt arbete är det viktigt att du känner till regelverket.

Reglerna om insiderinformation finns både på EU-nivå och nationellt.

Har du tillgång till insiderinformation? Då är det enligt lag förbjudet att

  • köpa eller sälja finansiella instrument som informationen rör.
  • föranleda någon annan att köpa eller sälja finansiella instrument som informationen rör.

Det är också förbjudet, med vissa undantag, att röja insiderinformation även om detta inte leder till någon handel med berörda finansiella instrument.

Det är varje medarbetares ansvar att agera så att förtroendet för Tillväxtverket inte skadas.

Om du genom ditt arbete har tillgång till information som ger dig särskilda förutsättningar att bedöma kursutvecklingen i en viss bransch eller företag, ska du helt avstå från handel med finansiella instrument i branschen/företaget så länge som kursen kan påverkas av informationen.

Ovanstående gäller oavsett om informationen är insidesinformation enligt den rättsliga definitionen eller inte.

Vilka hos oss ska anmäla innehav av finansiella instrument?

Från 2019 finns nya regler om anmälningsskyldighet för innehav av finansiella instrument.

För Tillväxtverket betyder reglerna följande:

  • Ledamöterna i Tillväxtverkets styrelse är skyldiga att anmäla innehav av finansiella instrument.
  • Tillväxtverkets generaldirektör beslutar vilka övriga personer som ska anmäla innehav av finansiella instrument – utifrån en bedömning av deras tillgång till insiderinformation.
  • Anmälningsskyldigheten fullgörs genom att årligen rapportera in sina innehav av finansiella instrument till Tillväxtverket.

Medarbetare som omfattas av anmälningsskyldigheten får särskild information från HR och Rättsavdelningen. Inom Tillväxtverkets nuvarande verksamhet gäller det främst vissa handläggare och chefer som arbetar med kapitalförsörjning och stöd till korttidsarbete.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen efter att du har gått den så är du välkommen att kontakta verksjuristerna på Rättsavdelningen via verksjuridik@tillvaxtverket.se.

Extern användare

test