Tillväxtverket

Dokument­hantering och juridik

Du kan få hjälp och juridiskt stöd inom myndighetens alla verksamhetsområden genom Rättsavdelningen.

Dokumenthantering

Vill du ha stöd i en fråga om arkivering av dokument eller registrering av ärenden? Dokumenthantering

Juridiskt stöd

Behöver du juridiskt stöd? Då finns det två viktiga vägar till Rättsavdelningen - kontaktpersoner och en funktionsbrevlåda. Kontakt Rättsavdelningen 

Personuppgifter och GDPR

Söker du information, rutiner och mallar som rör dataskyddsförordningen? Personuppgifter och GDPR