Tillväxtverket

Dokument­hantering och juridik

Du kan få hjälp och juridiskt stöd inom myndighetens alla verksamhetsområden genom enheten Juridik. Hit kan du vända dig med frågor om allmänna handlingar, stödärenden eller andra juridiska frågor och om Public 360. 

Dokumenthantering

Vill du ha stöd i en fråga om arkivering dokument eller registrering av ärenden? Dokumenthantering

Juridiskt stöd

Har du frågor om allmänna handlingar, stödärenden eller Public 360? Juridiskt stöd

Kontaktpersoner Juridik

Har du en annan juridisk fråga? Kontakta din enhets kontaktperson. Kontaktpersoner Juridik 

Personuppgifter och GDPR

Söker du information, rutiner och mallar som rör dataskyddsförordningen? Personuppgifter och GDPR