Tillväxtverket

Svara på remiss

Ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen är att låta myndigheter och organisationer yttra sig i regeringsärenden. Genom det ska regeringen få en tydligare bild av vilka konsekvenser som ett förslag kan få om det genomförs. Tillväxtverket får också möjlighet att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer.

Skriva ett remissvar

Väl genomarbetade remissvar baserade på vår kunskap i frågor av vikt för företagens konkurrenskraft är en viktig del i myndighetsutövningen. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara.

Ledningssekretariatet fördelar remisser från regeringen till ansvarig avdelning och ger dem en klassificering 1-3 beroende på hur viktiga de är i förhållande till våra ansvarsområden.

Remissvar av stor vikt beslutas av öd Francisca Ramsberg efter föredragning. Övriga remisser beslutar avdelningschefen om.

Mallar och tips

Hur du ska förbereda och skriva remissvar beskrivs i Svara på remiss Pdf, 222.4 kB..

Remissvaret skrivs i Public 360. Processen fram till beslut sker digitalt i systemet. Hur det går till beskrivs i en manual Pdf, 824.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Tänk särskilt på det här innan du skickar in det slutliga svaret:

  • Departementets diarienummer finns med sist i rubriken. Ert dnr... 
  • Rätt typsnitt hela vägen
  • Beslutandes namn är ifyllt längst ned, till vänster om namnet på handläggaren
  • Godkännandestämpeln har kommit på plats. Det tar några minuter efter pdf-konverteringen 

Remisslistan Excel, 99.2 kB. visar vilka remisser som kommit in och vilken avdelning som ansvarar.

Här finns tidigare remissvar på tillvaxtverket.se

Remisser från andra myndigheter och organisationer

Vi är inte skyldiga att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer, men det kan vara ett viktigt sätt att förmedla vår kunskap i frågor av vikt för företagens konkurrenskraft.

Registraturen fördelar remisserna till en enhet. Enhetschefen tar ställning till om Tillväxtverket ska yttra sig. Avdelningschefen beslutar om svar.

När du skriver ett svar till andra myndigheter och organisationer kan du utgå från instruktionen för hur du ska skriva ett remissvar till regeringen.