Tillväxtverket

Skriva rapport till regeringen

Tillväxtverket lämnar varje år flera del- och slutrapporter till regeringen kring uppdrag vi har fått. Rapporterna ska vara välskrivna och hålla hög kvalitet när det gäller språk och innehåll.

Våra budskap och rekommendationer till regeringen ska vara tydliga. Rapporterna ska också ha en enhetlig struktur.

Delrapporter ska godkännas och beslutas av avdelningschefen.

Slutrapporter beslutas av gd och ska föredras vid en veckoberedning i god tid innan rapporten ska lämnas in till regeringen. Slutrapporter ska sedan publiceras på sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

Mallar och tips

Hur du ska förbereda och skriva rapporten beskrivs i Skriva rapport till regeringen Pdf, 441.1 kB.

Tips när det gäller språket finns i Skrivregler för längre texter Pdf, 653.2 kB. Ta gärna också chansen att gå den utbildning i klarspråk som regelbundet erbjuds.

Rapporten skrivs i Public 360. Processen fram till beslut sker digitalt i systemet. Hur det går till beskrivs i Support Online. Sök på "skriva rapport".