Tillväxtverket

När ditt Team eller Sharepoint är klart

När ditt Team eller Sharepoint har skapats får du som är beställare och/eller ägare ett mejl. På den här sidan får du information om vad du ska göra och veta som ägare när du fått det mejlet.

Meddelande från It-support om att din grupp har skapats och kan börja användas

När din beställning hanterats skapar Tillväxtverkets It-support ett Sharepoint och meddelar dig som är beställare och/eller ägare av gruppen att den kan börja användas. I meddelandet från It-support finns information om ditt Sharepoints:

  • Namn: ...
  • Webbadress: https://tillvaxten.sharepoint.com/sites/...
  • E-postadress: ...@tillvaxtverket.se

Vem ansvarar för Office 365

Office 365 är ett system som förvaltas av en särskild förvaltningsorganisation. Systemägare för Office 365 är Marlen Eriksson vid enheten Intern service.

Office 365 implementerades inom ramen för insatsen Digitaliserat arbetssätt, läs mer om den på Medarbetarsidorna.

Vad ska du göra som ägare av ett Team eller Sharepoint?

  • Logga in. (Gruppen kommer att synas i alla medlemmars Outlook, till vänster i navigationen.)
  • Skapa ordning och reda i gruppen.
  • Skapa en tydlig informationsstruktur.
  • Bjud in andra till gruppen, bestäm vilka som ska vara ägare eller medlemmar.
  • Fundera på hur Teams, Sharepoint och andra tjänster kan stödja dig och dina arbetskamrater i ert arbete. Kan ni nu göra något nytt, något enklare, något smartare?
  • När du vill avsluta ett Team/Sharepoint, vänd dig till Tillväxtverkets It-support via EasIT.

Vad är bra att veta som ägare?

Kan jag ändra Teamet eller Sharepoint sidan?

Vill du justera namn?
Det kan du som ägare av gruppen göra. Observera att webbadressen eller e-postadressen inte förändras.

Vill du justera webbadress?
För att få en ny webbadress måste en ny grupp skapas. Beställ en ny grupp och flytta sedan över all information till den nya gruppen. Ta sedan bort den gamla gruppen, det kan alla ägare av gruppen göra själva.

Vill du justera Sharepointsidans e-postadress?
Skicka en beställning till itsupport@tillvaxtverket.se.
Ämne: Beställning av @tillvaxtverket.se-adress för en Office 365-grupp
Hej, Office 365-gruppen ...(ange gruppens namn) behöver …