Tillväxtverket

Arbetsgrupp för införandet

En arbetsgrupp med medarbetare från IT, Verksamhetsstöd, Kommunikation, Juridik och Analys har samordnat och drivit arbetet med att införa ett mer digitaliserat arbetssätt genom bland annat Office 365.

En tanke bakom arbetet har varit att vi vill leva som vi lär - även internt. Tillväxtverket bidrar till att det finns smarta tjänster för företagens digitalisering. Men vi vill även vara en modern myndighet som tar vara på teknikens landvinningar genom att ha arbetsprocesser som är enkla och smidiga samtidigt som vi följer regler som gäller för oss som arbetar på en myndighet.

Arbetsgruppen har under de två år den varit aktiv implementerat systemet Office 365, avvecklat/modifierat G:, H: och Projectplace, kommunicerat och utbildat medarbetare i ämnet digitaliserat arbetssätt, Office 365, GDPR och andra regler för hur vi arbetar med vår information på Tillväxtverket.

Våren 2019 överlämnades ansvaret för Office 365 till förvaltningsorganisationen. Arbetsgruppen är stängd. Tillväxtverkets insatser för att främja och genomföra digitalisering fortsätter på många andra sätt.