Tillväxtverket

Digitaliserat arbetssätt

Jobba smart! Digitaliserat arbetssätt handlar om att arbeta smartare. Vi får framöver flera funktionella och inspirerande digitala verktyg. Dessa behöver vi alla lära oss. Samtidigt behöver vi se över vårt arbetssätt för att använda de möjligheter som tekniken ger oss på ett sätt som passar oss. 

Många av de digitala verktygen är Office365-program för eget arbete och samarbete. Två av dessa som vi redan har är OneNote och Skype.

Hitta verktygen

På medarbetarsidan under Verktyg hittar du en länk till samlingssidan för Office365.

Effektivt införande i etapper

För att ge en bra introduktion till programmen släpper vi inte på alla på en gång, utan i etapper. Sedan årsskiftet finns en arbetsgrupp med olika kompetenser från myndigheten.

OneDrive på gång

OneDrive är ett av verktygen som kommer att göra det enklare för oss alla att spara och dela dokument och som ersätter H.

Till alla medarbetare i höst

OneDrive introduceras för alla medarbetare i september, men redan nu har en grupp pilotanvändare börjat använda det. Arbetsgruppen för digitaliserat arbetssätt följer deras användning för att lära inför det breda införandet.

Nästa etapp, mot slutet av 2017, blir samarbetsytor.

Aktuellt

För piloter i OneDrive

Instruktioner för att komma igång med OneDrive hittar du under fliken Office365 i Support Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ställ frågor och kommunicera med andra piloter och arbetsgruppen i Yammergruppen "OneDrive-piloter"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsgrupp för införandet

Uppdrag från ledningsgruppen och förvaltningsledningen.

Uppdragsledare: Ulf Larsson, Niklas Goude (teknik)

Arbetsgrupp: Gunnar Wennerholm, Catrin Jonsson, Jenny Weimerbo, Roger Bergfoth, Maria Wall, Pontus Värmhed, Kristina Lindskog, Olof Dunsö.

Bild på medarbetare

Arbetsgruppens deltagare. Saknas på bilden gör Catrin Jonsson och Maria Wall.