Tillväxtverket

Hållbar regional utveckling - hur gör vi?

Tillväxtverket erbjuder inom ramen för regeringsuppdraget om hållbar regional utveckling en seminarieserie i fyra delar. I den första delen lägger vi fokus på att bygga gemensam kunskap om hållbar utveckling i relation till det regionala utvecklingsansvaret.

Regeringsuppdraget möjliggör och eftersträvar ett strategiskt förändringsarbete som syftar till att hållbarhet blir en integrerad del i etablerade processer. Detta förändringsarbete pågår hos många regioner med olika inriktningar och på olika nivåer. Vid detta seminarietillfälle kommer vi att lyfta några exempel och representanter från akademi och regional nivå kommer reflektera kring genomfört arbete.

Seminarieserien riktar sig till tjänstepersoner (chefer, utvecklingsledare, strateger, handläggare etc) på förvaltningar inom kommun, region och statliga myndigheter som arbetar med eller berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Förkunskaper seminarium 1: Lite eller ingen kunskap om hållbar utveckling.

Tid

15 november 2022, kl 13.00-15.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Seminarium 1, Hållbar regional utveckling - Hur gör vi?

Kontakt

Maya Sanchez, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se