Tillväxtverket

Intern utbildnig i utvärdering

Välkommen till Tillväxtverkets interna halvdags-utbildning i utvärdering.

Utbildningen ger dig dels grundläggande teoretiska kunskaper i utvärdering, dels praktiska färdigheter i att göra avrop från myndighetens ramavtal inom utvärdering.

Du kommer efter genomförd utbildning ha en god allmän bild av vad utvärdering innebär samt känna dig säkrare med att avropa, följa upp och om nödvändigt styra upp avropade utvärderingsuppdrag. Utbildningen täcker givetvis också in hur du på bästa sätt kan använda dig av utvärderingarnas resultat.

Utbildningen riktar sig i första hand till de uppdragsansvariga och deras projektmedarbetare och chefer, men också till en rad olika stödfunktioner. Givetvis är alla som på något sätt har beröring med eller har intresse av utvärdering välkomna.

Tid

1 december 2022 kl. 9.00 - 11.30

Plats

Rum Aktören på kontoret i Stockholm. Man kan inte medverka digitalt.

Anmälan

Senast 25 november 2022 via denna länk: Intern utbildning i utvärdering

Kontakt

Mats Altentun, enheten Uppföljning och utvärdering.