Tillväxtverket

Hur styr vi Regional-fonden mot Agenda 2030 nästa period?

Som en del i Tillväxtverkets arbete att stärka hållbarhetsintegreringen i kommande programperiod för Regionalfonden bjuder vi in till ett digitalt seminarium. Målgruppen är tjänstepersoner som arbetar med utformningen av kommande programperiod av regionalfonden.

Seminariet är en återkoppling på de regionala dialoger om hållbarhet i Regionalfonden som genomfördes i april 2021. Därefter har Tillväxtverket arbetat vidare med integreringen av hållbarhet. Vi har också inlett ett samarbete med Oxford Research för att få hjälp att kartlägga och analysera kopplingarna mellan regionalfondprogrammens utmaningar, specifika mål och Agenda 2030.

Syftet med samarbetet med Oxford Research är att sätta de globala målen i ett svenskt och regionalt utvecklingspolitiskt sammanhang. Dessutom vill vi med hjälp av underlaget som Oxford Research tar fram stötta utformningen av kommande utlysningar samt Tillväxtverkets stöd och vägledning till de som söker projektmedel och handläggare av ansökningar.

Seminariet inleds med en presentation om Tillväxtverkets arbete med hållbarhetsintegrering av Regionalfonden så här långt. Därefter presenterar Oxford Research kartläggningen och analysen som genomförts under hösten och vintern 2021.

Tid

8 februari 2022 klockan 10.00-12.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Program och anmälan

Kontakt

Maya Sanchez: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se