Tillväxtverket

Med framtiden i sikte

Hur arbetar USA, Kina och Indien med digital spetskompetens? Kom på vårt webbinar 19 maj och hör om våra spaningar.

Digitaliseringsfronten rör sig snabbt framåt och utvecklingen händer främst utanför våra gränser. För att förstå denna utveckling och Sveriges roll presenterar vi nu inom uppdraget för Digital spetskompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en omvärldsanalys som fokuserar på USA, Kina och Indien.

Under webbinariet presenteras en omvärldsanalys följt av en diskussion med särskilt inbjudna gäster. Hör Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC, samt Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Beijing, reflektera kring hur man arbetar med utvecklingen av digital spetskompetens i dessa globala front runners. USA och Kina är de länder där de riktigt stora forsknings-och utvecklingssatsningarna sker. Vilka strategiska satsningar på området genomförs och vad ser man som de viktiga framtidsfrågorna? Helt enkelt: Vad kan Sverige lära av USA och Kina?

Tid

19 maj 15.00-16.00

Plats

Digitalt

Anmälan

Anmäl dig till seminariet Med framtiden i siktelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Josef Lannemyr, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se