Tillväxtverket

Vill du vara med och påverka arbetsmiljö och utveckling?

SACO-styrelsen bjuder in till årsmöte!

Vid detta tillfälle ska den nya styrelsen utses. Om du är en av dem som vill ingå i SACOs fantastiska team, kontakta Malin Price eller Tony Meurke senast den 15 april.

Bästa hälsningar Saco-styrelsen på Tillväxtverket

Tid

Torsdag 22 april, klockan 12.00-13.00

Plats

En Teams-länk har skickats ut till alla medlemmar. Har du inte fått någon? Kontakta Örjan Johansson.

Kontakt

saco.tillvaxtverket@tillvaxtverket.se