Tillväxtverket

Introduktion för nyanställda, dag 2

Introduktionsdagarna för nyanställda 10-11 maj 2021.

Tid

Programmet pågår under två dagar.

  • 10 maj: 09.00-14.00
  • 11 maj: 09.00-15.10

Ta del av programmet för introduktionsdagarna.

Plats

Digitalt

Anmälan

Inbjudan har gått ut till de medarbetare som påbörjade sin anställning från och med 13 november 2020 fram till 26 mars 2021. Medarbetare som påbörjar sin anställning 27 mars - 10 maj är också varmt välkomna att delta. För att dessa ska bjudas in behöver närmaste chef kontakta Isabelle Lilja.

Kontakt

Vid frågor, kontakta gärna Isabelle Lilja, HR.