Tillväxtverket

Stopp för ändringar på intranätet under fyra veckor

Under fyra veckor i november och december flyttas innehållet på Medarbetarsidorna till vårt nya intranät. Därför införs ett stopp för ändringar i texter och struktur på innehållssidorna under vecka 46 – 49. Nödvändiga nyhetsartiklar publiceras som vanligt.

I höst har myndigheten två större webbprojekt på gång: en ny extern webbplats (tillväxtverket.se) och ett nytt intranät som då inte längre är en del av tillväxtverket.se. Båda projekten går nu in i intensiva faser. Intranätet blir det första av dem som vi lanserar. Det sker i mitten av december.

Mellan den 14 november och 12 december byggs vårt nya intranät upp. Ändringar på intranätet får därför vänta lite, om det inte är uppenbara fel.

Ambitionsnivån vad gäller nyheter behöver också anpassas. Allt nödvändigt kommer att publiceras, medan sådant som kan vara trevligt att informera om men inte är tidsbundet får publiceras efter lanseringen. Nyheter skickas till webbgruppen via Easit.

Kontakt

Ingar Nilsson, projektledare på kommunikationsenheten för Nytt intranät

Läs mer om vårt nya intranät:

Nytt intranät på gång - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)