Tillväxtverket

Fysisk skyddsrond i oktober

Under perioden 13–26 oktober är det dags för fysisk skyddsrond på våra kontor. Skyddsronder är en del av det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen.

– På en fysisk skyddsrond ser vi på den fysiska arbetsmiljön som till exempel belysning, ventilation och ljudnivå. Vi tittar på utrustning som datorskärm, stolar och bord, möjlighet till vilorum, toaletter, lunchrum och så vidare, säger Sara Påhlsson, HR-strateg.

Undersökning och uppföljning

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön för sina medarbetare, bedöma risker och åtgärda det som behövs. Alla medarbetare kommer att få svara på en enkät hur man upplever sin fysiska arbetsmiljö under nästa vecka. Under perioden 13–26 oktober kommer en grupp som består av HR, skyddsombud och kontorsansvarig för ESF att gå en skyddsrond på kontoren för att titta på miljön. Sedan går samma grupp igenom enkäten för att se om det är något som behöver åtgärdas.

– Passa på att prata med skyddsombuden under skyddsronden – om du till exempel upplever att det finns något som enkäten inte har fångat upp, fortsätter Sara Påhlsson.

– Det man inte kan åtgärda direkt ska man lägga in i en handlingsplan. Det man gör ska sen följas upp för att se vilken effekt åtgärderna fått.

Medarbetare har ett eget ansvar

– Som medarbetare är det bra att tänka på att man har ett eget ansvar för arbetsmiljön. Om man upptäcker något i den fysiska arbetsmiljön som är en risk, till exempel att ett eluttag är riskabelt kan man sätta upp en varningsskylt så att eluttaget inte används. Men kan man inte göra något själv så ska man felanmäla det så att brister kan tas bort, avslutar Sara Påhlsson.

På sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du alla skyddsombud.

Anmäl risker i arbetsmiljön till Intern service i Easit.

Vi är alla olika. En del av oss tycker till exempel om att ha det varmt medan andra trivs bättre när det är kallt. Gränsvärden för inomhustemperatur regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning 2020:1”.