Tillväxtverket

Utbildning för alla om insider­information

Medarbetare på Tillväxtverket kan komma i kontakt med så kallad insiderinformation – därför finns nu en kort utbildning för alla i Utbildningsportalen.

Insiderinformation är information som, om den var offentlig, skulle kunna påverka priset på aktier och andra så kallade finansiella instrument.

Eftersom medarbetare på Tillväxtverket kan få tillgång till insiderinformation i sitt arbete, så är det viktigt att vi har grundläggande kunskaper om regelverket kring insiderinformation. Allt för att vi inte ska bryta mot förbuden mot insiderhandel eller på annat sätt äventyra Tillväxtverkets trovärdighet.

Utbildningen ligger i Utbildningsportalen: Insiderinformation – guide för alla medarbetare

Det viktigaste budskapet från utbildningen:
Om du genom ditt arbete har tillgång till information som ger dig särskilda förutsättningar att bedöma kursutvecklingen i en viss bransch eller företag, ska du helt avstå från handel med finansiella instrument i branschen eller företaget så länge som kursen kan påverkas av informationen.

För dig som gått utbildningen finns en kort sammanfattning av det viktigaste på sidan
Insiderinformation här på Medarbetarsidorna.