Tillväxtverket

Ska du resa i tjänsten inom den närmaste tiden?

Piloter inom SAS varslar om strejk från den 29 juni 2022.

Tänk på om du ska ut och resa efter den 29 juni och den närmaste tiden framöver att välja tåg om möjligt. Om du behöver flyga, välj om möjligt ett annat bolag än SAS, då vi i dagsläget inte vet vad som kommer att ske.

Om du drabbas av en flygstrejk, tänk på att:

  • Du har alltid rätt att få boka om din biljett eller få pengarna tillbaka om resan ställs in på grund av strejk.
  • En flygstrejk kan ibland vara en extraordinär omständighet vilket gör att du inte får ekonomisk kompensation för den inställda resan. Det avgörs från fall till fall.

Läs mer: Policyer och interna regler - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Resebokning

Det är fortsatt tufft med bemanning inom rese- och resebyråbranschen. Detta medför till exempel att servicen via vår resebyrå Egencia upplevs som sämre än tidigare. Intern service rekommenderar alla att använda onlinebokningen så långt som möjligt.

Resor - Information Egencia