Tillväxtverket

Ny handbok för EU-projekt

Första juni slår många förändringar igenom på webben som ett resultat av förberedelseprojektet för EU:s nya programperiod. En av de sakerna är en ny handbok för våra EU-finansierade projekt.

Bild på handboken

Tidslinjen i handboken är en av de nya funktionerna.

Handboken gäller för programperioden 2021-2027 och är ett stöd föraktörer som vill söka eller som driver projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonderna eller Fonden för en rättvis omställning.

Den ska hjälpa projekten att navigera bland de krav och regler de måste förhålla sig till för att kunna söka finansiering och genomföra ett projekt.

Den nya handboken för EU-projekt har under våren tagits fram av bland annat Verksamhetsstöd, Rättsavdelningen, Kommunikation, Uppföljning och utvärdering samt Miljö och innovation under samordning av Verksamhetsstöd.

En hel del förbättringar har gjorts sedan versionen 2014-2020, både i struktur och text, men även i det grafiska.

– Målet med arbetet har varit att få en mer användarvänlig handbok. Vi har tydliggjort strukturen och arbetat utifrån principen att samma information inte ska upprepas på flera ställen. Sökfunktionen har förbättrats och vi har utvecklat grafiska element och tidslinje för att öka tillgängligheten, säger Matilda Kullebjörk, processledare EU-stöd och ansvarig för att ta fram den nya handboken.

Version 1.0 av den nya handboken innehåller avsnitten:

  • Kan ni söka EU-stöd och för vad?
  • Krav och styrande dokument
  • Planera
  • Ansöka
  • Genomföra
  • Rapportera

Avsnitten Genomföra och Rapportera uppdateras med mer information under hösten 2022.

Handboken är skriven utifrån den kunskap som finns i dag om de förordningar som handlar om EU-stöden. Värt att notera är att samtliga förordningar ännu inte är beslutade. Det innebär att det kan bli ändringar längre fram när Tillväxtverket får slutversionen av förordningarna.

Den 20 juni planeras ett informationstillfälle för handläggare, granskare och programansvariga där du får veta mer om nyheter och förändringar i den nya programperioden. Håll utkik på Medarbetarsidorna.

Och här kan du ta en titt på den nya handboken för EU-projekt.

Kontakt

Har du funderingar om den nya handboken för EU-projekt?
Hör av dig till Matilda Kullebjörk

namn.namn@tillvaxtverket.se