Tillväxtverket

Förändringsstopp i IT-miljön

Under sommarledigheterna, mellan den 13 juni och den 15 augusti, gör IT-enheten inga nya förändringar i vår driftmiljö.

IT-enheten vill uppmärksamma alla medarbetare om förändringsstopp i vår driftmiljö under sommaren. Förändringsstoppet gäller utveckling och driftsättning av ny funktionalitet i vår IT-miljö. Med IT-miljö menas Tillväxtverkets IT-system, driftmiljöer, klientdatorer, programvaror och IT-tjänster.

Som tidigare år är pågående arbete med korttidsuppdraget undantaget.

Har du projekt, aktiviteter eller initiativ som kräver förändringar och planering? Hör av dig till IT-enheten samt till Ändringsrådet.

Observera att det här förändringsstoppet är det ordinarie stopp som IT-enheten gör under sommaren. Det pågående projektet om byte av leverantör för IT-drift kommer också att kräva förändringsstopp under hösten. Detta stopp kommer att kommuniceras i god tid av projektet.

I vanliga fall brukar Ändringsrådet ha möten under måndagar, dessa kommer vara inställda i juli.