Tillväxtverket

Organisationsnytt

Ledningssekretariatet har fått en ny enhetschef nu i maj. Dessutom har det under våren skett flera förändringar i korttidsorganisationen.

Ledningssekretariatet

Den 1 maj tillträdde Monika Kväl som tillförordnad enhetschef för Ledningssekretariatet under ordinarie chefs föräldraledighet.

Korttidsorganisationen

Den 1 april skedde ett antal förändringar i korttidsorganisationen. Information om de nya grupperna, de avslutade grupperna samt de nya gruppcheferna kan du som berörs få av din närmsta chef.

I korttidsorganisationen bildades också en ny enhet: Handläggning E. Vem som blir enhetschef är ännu inte klart.

Anna Håkansson tillträdde den 1 mars som biträdande enhetschef för korttidssekretariatet.

Ida Asp tillträdde som enhetschef för Handläggning A den 11 april.