Tillväxtverket

Stöd vid digitala möten

Det svänger fort. Digitala konferenser är åter det nya normala. Du kan få hjälp både internt och av externa leverantörer när du ska planera ett digitalt event. Här är en sammanställning på vad du kan få hjälp med och vilka leverantörer du har att välja på.

Stöd från Konferensservice

Konferensservice är vårt interna stöd vid konferenser och större möten. De hjälper och stöttar dig med följande:

  • Ger råd kring digitala, fysiska och hybridkonferenser
  • Bokar alla externa lokaler. Läs mer och fyll i digitalt formulär på sidan: Beställning av extern lokal
  • Är med på ett internt uppstartsmöte (beställare-kommunikatör-konferensservice)
  • Är med på uppstartsmöten och planeringsmöten med extern leverantör. Är med vid genomförandet samt uppföljningsmöten om så önskas
  • Tar fram och skickar ut en digital inbjudan. Läs mer och fyll i digitalt formulär på sidan: Digital inbjudningslänk
  • Tar emot och sammanställer anmälningar samt skriver ut namnbrickor vid behov
  • Bokar roll-ups
  • Ger råd kring catering

På sidan Konferenser och andra externa möten  hittar du mer matnyttig information och checklistor för att planera och genomföra din konferens på bästa sätt.

Stöd från externa leverantörer vid konferenser

Det finns även stöd från externa leverantörer när du ska planera och genomföra en konferens. Här nedan listar vi de externa leverantörer som kan anlitas vid konferenser.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på sidan: Stöd vid konferenser

Konferensbyrå- Reachem

Reachem kan hjälpa till med komplexa möten/konferenser oavsett storlek. De är behjälpliga vid både fysiska, digitala eller hybridkonferenser (hybridkonferens= kombination av digitalt- och fysiskt deltagande). Här kan du få hjälp med deltagaradministration, projektledning, planering och upplägg, sändningar och teknisk support. Reachem har även en egen studio man kan hyra eller kan hjälpa till att boka en annan extern lokal.

Livesändning- WeStreamU

Med hjälp av externa leverantörer kan vi livesända konferenser med deltagare i våra eller i externa lokaler, i en studio eller på länk. De kan även erbjuda chattfunktion via en underleverantör. Leverantörer är WeStreamU.

Behöver du producera en film anlitas istället AHA Produktion.

Stöd till talare och reportage- Södra tornet

Södra tornet kan anlitas för att kvalitetssäkra Powerpointpresentationer och för att skriva reportage från konferenser eller möten. Rådgör med en kommunikatör innan du kontaktar Södra tornet.

Material som nya roll-ups, vepor etc.

Nya roll-ups, vepor etc. kan också beställas via Södra tornet. Rådgör även här med en kommunikatör innan du kontaktar Södra tornet.

Kontaktpersoner för Kommunikation hittar du här.