Tillväxtverket

Så gör du med kvitton för utlägg

Dina kvitton för utlägg ska skickas in löpande under året till intern service. Du registrerar ett ärende för utlägget i Primula och lämnar in kvittona med ärendets utskriftsbilaga.

Så här gör du:

 1. Registrera ditt ärende i Primula.
  Användarguider till Primula hittar du på Din hjälp i lönefrågor
 2. Skriv ut ärendets utskriftsbilaga och fäst ditt originalkvitto på bilagan.
  Har du fått ett digitalt kvitto noterar du “Digitalt kvitto” under Medd/Bil i ärendet.
  Saknas utskriftsbilaga ska ärendets nummer i Primula tydligt noteras på kvittot.
 3. Finns du i Stockholm, Östersund eller Malmö lämnar du in bilagor med kvitton i intern service postfack på ditt kontor.
  Övriga kontor skickar in underlaget med post till Stockholm, märk kuvertet med intern service.
 4. Din ersättning betalas ut med nästa löneutbetalning.