Tillväxtverket

Leda utan att vara chef

I februari 2022 startar återigen utbildningen ”Leda utan att vara chef” inom ramen för Rörlighet i staten. Målgruppen är medarbetare som leder andra utan att ha formellt chefsansvar och är i behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta och hantera de situationer man kan ställas inför som ledare utan formellt personalansvar.

Såväl teoretisk kunskap som kan omsättas praktiskt i det dagliga ledarskapet, konkreta verktyg och insikter i ledarrollen, som utgör grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap. Under utbildningen jobbar vi även med vad det innebär att verka inom staten, vad är en god förvaltningskultur, vad innebär den statliga värdegrunden och hur kan jag utveckla min etiska kompass?

Det kommer även att ge ett ökat nätverk med kollegor på andra myndigheter som deltar i utbildningen.

Utbildningens upplägg och datum

Respektive utbildning tar in max 21 deltagare, och pågår under 5 heldagar och två halvdagar varav en halvdag är med Statskontoret samt ett kortare uppstartsmöte under perioden oktober 2021-februari 2022.

Det är fem utbildningsomgångar som startar i vår med en gemensam första dag med Statskontoret.

Datum för programmen

Utbildning 30

 • Dag 1, halvdag: Värdegrund i staten med Statskontoret
 • 14 februari halvdag: Uppstartsträff
 • 24–25 februari heldagar: Träff på plats
 • 4–5 april heldagar
 • 9 maj, heldag

Utbildning 31

 • Dag 1, halvdag: Värdegrund i staten med Statskontoret
 • 18 februari halvdag: Uppstartsträff
 • 28 februari och 1 mars heldagar: Träff på plats
 • 31 mars och 1 april heldagar
 • 2 maj, heldag

Utbildning 32

 • Dag 1, halvdag: Värdegrund i staten med Statskontoret
 • 24 februari halvdag: Uppstartsträff
 • 7–9 mars heldagar: Träff på plats
 • 28–29 april heldagar
 • 2 maj, heldag

Utbildning 33

 • Dag 1, halvdag: Värdegrund i staten med Statskontoret
 • 7 mars halvdag: Uppstartsträff
 • 17–18 mars heldagar: Träff på plats
 • 21–22 april, heldagar
 • 30 maj, heldag

Fokusområden

Statliga värdegrunden, grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering, coachande förhållningssätt.

Viktiga värden

Konkret och direkt tillämpbart för deltagaren, bygga nätverket i gruppen, skapa öppenhet och tillit, mycket övning och praktiska exempel.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta så stäm av med din chef som i sin tur anmäler dig på intresselistan genom att maila till Louise Bangoura på HR senast den 7/1-22.

Observera att plats inte kan garanteras – då platserna fördelas jämnt mellan deltagande myndigheter. Information om vilka som får plats på utbildningen meddelas via mejl i mitten av januari 2022.

Kostnaden för utbildningen är självkostnadspris och beräknas vara cirka 13 000 kr per deltagare. Möjlighet finns att individuellt välja att göra ett test, antingen ett personlighetstest eller ett feedback-test med personlig återkoppling med pskylogkandidat till en kostnad av 2500 kr.

Vid frågor rörande utbildningen kontakta Nina Hird nina.hird@forte.se.

Läs mer om utbildningen och rörlighet i staten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..