Tillväxtverket

Status hemarbete i pandemin

Information med anledning av de nya åtgärderna i Sverige för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Tillväxtverket utgår från de aktuella restriktionerna och följer löpande information och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Myndigheten berörs av kravet att vi som arbetsgivare ska möjliggöra att anställda kan jobba hemifrån. Hemarbete är något vi redan har som utgångspunkt i vårt arbete. Därför vidtar vi inte några ytterligare åtgärder just nu.

Samlad information om hemarbete och återgång till kontoren