Tillväxtverket

Nu tar vi pulsen på arbetsmiljön igen

Vad fungerar bra och vad kan bli bättre? Ta chansen att vara med och bidra till utveckling genom att svara på årets andra pulsmätning av vår arbetsmiljö.

Kvinna vid dator

På Tillväxtverket genomför vi korta pulsmätningar minst två gånger per år – för att snabbt få koll både på det som fungerar bra och det som kan behöva förbättras. Enkäterna är en del av myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete och är ett av flera verktyg för att utveckla Tillväxtverket som arbetsgivare.

Årets första pulsmätningen genomfördes i maj. Då hade mätningen tre extra frågor som fokuserar på hemarbete och de finns förstås med även nu.

Frågorna kommer i din mejl

Pulsmätningen kommer i din mejl under perioden 19–26 november. Resultatet presenteras i mitten av december. Därefter följer som vanligt dialog om resultatet på enheterna.

- Mätningen tar kanske fem minuter att svara på. Jag hoppas att många tar sig den tiden och därmed är med och värnar och utvecklar vår arbetsmiljö, kommenterar HR-chef Per Cederblad.